VAN Eğitim Değişim Okumaları

EĞİTİM DEĞİŞİM OKUMALARI -1

E-DER Van İl Danışmanlığı nezdinde “Dijital ve Psikolojik Devrim” adlı kitap kritiği 6 Ocak 2022 tarihinde  gerçekleştirildi.

Programda, Endüstri 5.0 devrimi ile daha da derinleşeceği ve istense de istenmese de toplum tüm kesimlerini içine çekeceği öngörülen sanal alem üzerine değerlendirmeler yapıldı. Sanal alemi her şeyiyle kabullenmek yerine kendi değer yargılarımız ile ölçülüp uygun olan kısımlarının alınması, bireyler ve toplum üzerinde oluşturacağı kötü etkilerden nasıl korunacağı üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Programda her alanda dijital içerikler üretilmesi gerekliliği görüşülürken dijital içeriklerin, çocuk ve gençler üzerindeki etkisinin, bencillik, şiddete meyillilik, içe kapanıklık ve kişilik çatışmaları konularında bilinçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Programa katılan tüm dostlarımıza teşekkür ederiz.

Selami İLÇİ

E-DER Van Gönüllü İl Danışmanı