APJEC

Academic Platform Journal of Education and Change

Eğitim öğretim sahasındaki problemlerin tespit, tasnif ve çözümünde yararlı olacağına, bu alanda yeni ufuklar açacağına inandığımız, E-DER ve Akademik Platform işbirliğinde çıkardığımız hakemli “Eğitim ve Değişim Dergisi’ nin” üçüncü sayısı çıktı.
2645-9221 ISSN numaralı dergimiz makale kabulüne Temmuz 2019′ dan itibaren TÜBİTAK – DERGİPARK üzerinden almaya başlamıştır.

Dergi ciltleri ve makaleleri incelemek için :

Cilt: 4 – Sayı: 1 || Tam Metin PDF (Son Sayı)

Cilt: 3 – Sayı: 2 || Tam Metin PDF 

Cilt: 3 – Sayı: 1 || Tam Metin PDF

Cilt: 2 – Sayı: 2 || Tam Metin PDF

Cilt: 2 – Sayı: 1 || Tam Metin PDF

Cilt: 1 – Sayı: 2 || Tam Metin PDF

Cilt: 1 – Sayı: 1 || Tam Metin PDF

Detaylı bilgi ve  makale gönderimi için:
http://www.apjec.net

https://dergipark.org.tr/apjec