Eğitim öğretim sahasındaki problemlerin tespit, tasnif ve çözümünde yararlı olacağına, bu alanda yeni ufuklar açacağına inandığımız hakemli “Eğitim ve Değişim” Dergimiz ilk sayısı için hazır.
Akademik Platform işbirliğinde çıkaracağımız dergimiz için üniversitelerimizdeki hocalarımızın ve tüm meslektaşlarımızın makale gönderimi başta olmak üzere ilgi ve desteklerini arz ederiz. Dergimizin 1. Cilt 1. Sayısı için makale başvuru süreci devam etmektedir.

Dergimiz hakkında detaylı bilgi ve makale gönderimi için,
http://www.apjec.net