“EĞİTİM DEĞİŞİM RAPORLARI” KİTABIMIZ YAYINLANDI

“Eğitim faaliyetleri dört duvar arasına sığdırılamaz.”                  

“EĞİTİM DEĞİŞİM RAPORLARI” Kitabımız Yayınlandı

2014 yılında kuruluşundan bu yana düzenlediği ulusal ve uluslararası faa­liyetlerle eğitim sahasının problemlerinin tartışılıp çözüm önerilerinin ortaya konmasına öncülük eden derneğimizin hazırladığı bazı eğitim raporları kitap olarak ta yayınlandı. Yayınlanan raporların, salgın etkisiyle yoğun bir şekilde eğitim dünyasının gündemine giren dijital/uzaktan eğitim hakkında önemli fikirler vermesi bekleniyor. Her biri farklı bir konuyu ele alan, farklı uzman, eğitimci ve akademisyenlerin katkılarıyla hazırlanan raporlar ayrı bölümler halinde, bir bütün olarak sunuldu.

E-DER Yönetim Kurulu Başkanı Ali KOCADAYI, kitabın sunuş yazısında şu düşüncelere yer verdi: “Eğitim sahasının konuları, problemleri ve bunlara yönelik çözüm önerileri günümüz dünyasını meşgul eden en önemli meselelerden biridir. Toplumsal, kültürel ve teknolojik alanlarda yaşanan hızlı değişime paralel olarak eğitim alanında yaşanan değişimin hızı da baş döndürücü bir ivmeye ulaşmış­tır. Öte yandan Covid-19 virüsünün küresel etkileri sonucunda okul öncesinden üniversiteye tüm eği­tim öğretim faaliyetleri hızlı ve zorunlu bir değişim ve dönüşüm yaşamıştır. Hem bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hem de Covid-19 salgını gibi küresel olayların etkisiyle eğitim öğretim faaliyetlerinin bir sınıfa, dersliğe, okula, kısaca dört duvar arasına sıkıştırılamayacak bir mahiyet kazandığını izlemek­teyiz. Bu hızlı değişim, eğitim ortamlarıyla eğitimcilerin işlevlerinin yeniden gözden geçirilmesi zo­runluluğunu da beraberinde getirmiştir. Geleneksel yaklaşımların, eğitim öğretimin temel amaçlarını ne derecede karşıladığı sorusu, eğitim öğretim sahasındaki en önemli problemlerden biri, belki de en önemlisidir. Zira, eğitim öğretim faaliyetlerinin güncel koşullara uygun, günümüzdeki hatta gelecek­teki ihtiyaçları karşılayabilecek nitelikte olması, gelişen ve değişen teknolojiye ayak uydurabilmesi ge­rekmektedir.”

Eğitim sahasına önemli katkılarda bulunacağını umduğumuz raporlarımızı içeren kitabımız seçkin kitabevlerinden ve pek çok çevrim içi satış sitesinden elde edilebilir. Emek veren değerli akademisyenlerimize, meslektaşlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, tüm üye ve gönüllülerimize yürekten teşekkür ederiz.

E-DER Yönetim Kurulu