Uluslararası Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları Zirvesi Düzenlendi

YAPAY ZEKÂ ÖĞRETMENİN ÖNÜNE GEÇEMEZ

E-DER Eğitim ve Değişim Derneği, Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü ve Gebze Teknik Üniversitesi ve iş birliğinde hazırlanan program 4 Mayıs 2024 Cumartesi günü Gebze Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi. Yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarının konuşmacı olarak katıldığı programın öğleden sonraki bölümünde ise eş zamanlı olmak üzere 7 adet yapay zekâ araçları atölye çalışmalarına yer verildi.
Programın açılış bölümünde ilk konuşmayı yapan Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali MANTAR katılımcıları selamlayarak zirve programına ev sahipliği yapmaktan duyulan memnuniyeti ifade etti. Mantar konuşmasında yapay zekâ çalışmalarının tarihçesinin belki yüz yıl geriye götürülebileceğini, yapay zekâ araçlarının pek çok alanda kullanıldığı gibi eğitim alanında da kullanılması gerektiğini belirtti. Bu alanda teoriden ziyade pratik çalışmalara çok daha fazla ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Mantar konuşmasında, “yapay zekânın öğretmenin yerine ya da önüne geçmesi mümkün değil” sözlerine yer verdi.
E-DER Eğitim ve Değişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali KOCADAYI ise konuşmasına işbirlikçi ve destekleyici kurumlara teşekkür ederek başladı. Kocadayı, yapay zekâ başta olmak üzere dijital araçların eğitim öğretim faaliyetlerinde yoğun bir şekilde kullanılmasıyla eğitim öğretim sahasında yaşanması kaçınılmaz bir dönüşüm sürecinin yaşandığını ve bunun devam edeceğini belirtti.
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa OTRAR ise konuşmasında; “Makine öğrenmesi öğrenmenin bir niteliğidir; öğrenenin değil. Yapaylık teknolojik olarak bu zekânın bir özelliğidir; insanın değil. İnsan gerçeği yaşar; makine insanın gerçeğini onun yerine yaşamaz. Bu sebeplerle türü, türevi, düzeyi ne olursa olsun yapay zekâ ve bağlısı uygulamaların bir öğretici olabilecekse de bir eğiticinin yerini alabileceği iddiası ütopiktir.” cümlelerine yer verdi.
Programın akademik konuşmalar bölümünde ise yurt içinde ve yurt dışından uzman ve akademisyenler konuşmalarını gerçekleştirdiler. Konuşmalarda ön plana çıkan bazı noktalar;
Yapay zekâ okuryazarlığına olan ihtiyaç gün geçtikçe artıyor ve bu alanda geri kalmamak ilerleme ve kalkınma açısından hayati önem taşımaktadır.
Yapay zekânın eğitimde başarılı olmasını beklerken bir yol haritamız olmadan bunu gerçekleştirmemiz mümkün değil. Başarı tesadüflere bağlı değil, bilinçli bir çaba gerektirir. Yapay zekâ konusunda yeteneklerden yararlanmak ve sonuçları eleştirel bir şekilde sorgulamak çok önemlidir.
Yapay zekâ işlerin yerini almıyor almayacak, yapay zekâyı kullanmada başarılı insanlar artık işleri alıyor. Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yapay zekâ araçlarıyla desteklenmesi, eğitmenin öğrenme etkinliklerine daha fazla zaman ayırmasına da yardımcı olabilir. Verimlilik, yaratıcılık ve yenilikçilik yapay zekâ ile çok daha kolay olacaktır.
Programın öğleden sonraki bölümünde ise katılımcılara yeni ufuklar açacak yapay zekâ araçları atölyeleri gerçekleştirildi. Katılımcılar tarafından merak ve ilgiyle takip edilen atölye çalışmalarında Eğitim Odaklı Pratik Kullanımlı Yapay Zekâ Uygulamaları, Yapay Zekânın Eğitimde Kullanımı ve Generative (Üretken) Yapay Zekâ Atölyesi: Python ile LangChain gibi konular uygulamalı olarak ele alındı.