TÜRKİYEDEKİ ORTAÖĞRETİM VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI – 9 ŞUBAT 2022 BURSA

Derneğimiz Bursa Temsilciliği,  Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, “Türkiye’deki Ortaöğretim ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi Çalıştayı “9 Şubat 2022 Çarşamba günü  Bursa Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Açılış konuşmalarıyla başlayan çalıştayda;1. İngilizce Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşleri2. İngilizce Dersi Öğretim Programları 3. İngilizce Öğretiminde Kullanılan Ders Materyalleri4. İngilizce Öğretiminde İyi Uygulama Örnekleri ve Tecrübe Paylaşımı5. İngilizce Öğretiminde Sınıf İçi Öğretmen ve Öğrenci Rolleri6. İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim İhtiyaçları7. Covid-19 ve Sonrası İngilizce Öğretimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri konuları ele alındı.
Açılış bölümünde söz alan Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, yaptığı konuşmada, Türkiye’de eğitimin niteliğinin artırılması için çalışmalar yapıldığını belirterek dünyanın önde gelen birçok firmasının genç girişimciler tarafından kurulduğunu anlattı ve şöyle konuştu: “Gençlerin yabancı dil öğrenmiş olması pek çok alanda yer edinmelerinin, hatta başarılı olmalarının anahtarı olacak. Yabancı Diller Yüksek Okulunda son derece iyi İngilizce dil eğitimi sunmaktayız. Bursa’daki ortaöğretim kurumlarında görev yapan İngilizce öğretmenleri ve BTÜ Yabancı Diller Yüksekokulunda çalışan öğretim görevlilerinin bu çalıştay kapsamında bir araya gelmelerine olanak vererek her iki grubun bakış açılarına göre, Türkiye’deki yabancı dil eğitimi ile ilgili mevcut durumun belirlenmesini hedefliyoruz.
Amacımızı, dil eğitimi sürecinde yaşanılan problemlere çözüm önerileri üretmek, ülkemizin kalkınması için gerekli olan nitelikli insan gücüne erişilmesi için yabancı dil öğretiminin başarısı konusunda faaliyetlerde bilimsel zemin oluşturabilmek olarak özetleyebilirim.” Karademir, dil öğreniminin en önemli safhalarından birinin de ana dilini iyi bilmekten geçtiğini belirterek, “Türkçe iyi bilinmeden, herhangi bir yabancı dilin gerektiği kadar iyi öğrenilemeyeceğini düşünüyorum. Bu açıdan aslında eğitim ve öğretimin her kademesinde verilen Türkçe eğitiminin de kalitesinin yükseltilmesi gereklidir.” diye konuştu.
Çalıştayın sonuç çıktıları Bakan Özer’e sunulacak. Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ise Türkiye’nin gelişiminde yabancı dil eğitiminin önemli olduğunu aktardı. Yabancı dil bilmenin kalkınmanın ayaklarından biri olduğunu dile getiren Gür, “Bu çalıştayın sonuç çıktılarını Bakanımız Mahmut Özer’e, Sayın Rektörümle beraber sunacağız. Çalıştayın sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya konulması, öğrencilere dil öğrenimi konusunda yenilikler getirecektir. Böylece öğrencilerimizin yabancı dil öğrenmiş olmaları, yarının dünyasında yer edinmelerinin anahtarı olacaktır. Uluslararası alanda son sözü söyleyebilecek hale gelebileceklerdir.” ifadelerini kullandı. E-DER Eğitim ve Değişim Derneği Bursa Temsilcisi Ümit Sadık Kurşun da eğitim, ekonomi ve enerji alanında elde edilen gücün, ülkeler açısından dünya genelinde önde olma sonucunu getirdiğini vurguladı. Kurşun, başarının anahtarının eğitimden geçtiğine değinerek, “Bu anlamda dünyada önde olmak için ideal eğitim sistemine ulaşmak en önemli hedef olmalıdır. Eğitimin güzelleşmesi insan davranışının iyileşmesi, bilim ve teknolojinin gelişmesini getirir. Dernek olarak üye ve gönüllülerimiz ile eğitimin güzelleşmesi üzerine çaba sarf etmekteyiz.” dedi.
Açılış konuşmaların ardından, üniversitede yabancı diller alanında görev yapan öğretim görevlileri ile ingilizce öğretmenlerinin yer aldığı çalıştay oturumları başladı. İki oturum olarak planlanan müzakere oturumlarının ardından verilen aradan sonra raporlama oturumları başladı. Çalışma gruplarının raporlarını tamamlamasıyla çalıştayın sonuç bildirgesini okumak üzere kapanış bölümüne geçildi. Çalıştay ortaklarından Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, ev sahipliğini de üstlenen Bursa Teknik Üniversitesi’ne, çalıştaya katılan akademisyenlerimize ve ingilizce öğretmenlerimize teşekkür ederiz. E-DER Bursa Temsilciliği, Bursa Teknik Üniversitesi ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde  9 Şubat 2022 tarihinde Bursa Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirdiğimiz “Türkiye’deki Ortaöğretim ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi: Mevcut Durum ve Öneriler” konulu çalıştay programımıza katılan ve katkı sunan herkese teşekkür ederiz.
Çalıştay Komisyonu Adına E-DER Bursa Temsilcisi  Ümit Sadık KURŞUN

 

                           ÇALIŞTAY KONULARI                                                                                                                                                              PROGRAM AKIŞI

 

 

 

 

                                                                                                                                                     HATIRA FOTOĞRAFI

 

 

                                                                                                                             PROGRAM FOTOĞRAFLARI

 

 

                                                                                                                                                PROGRAM ORTAKLARI