PANEL KONUŞMACILARI

 

UYGULAMALI EĞİTİMLER

Mevlüt SEKMAN

İSTANBUL / Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Konya Akşehir doğumlu olan Mevlüt KESMAN, 2009 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını öğretim programlarının niteliği üzerine hazırladığı tezi ile Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümünde tamamladı. 2009-2018 yılları arasında İstanbul; Küçükçekmece, Sultanbeyli ve Pendik ilçelerinde çeşitli okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yaptı. 2018 yılından itibaren ise Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro biriminde ilçe çapında geliştirilen ve aktif olarak yürütülen eğitim odaklı çeşitli projelerde aktif görevine devam etmektedir. Deneme sınavı, yaprak test ve konu anlatımlı soru bankası gibi birçok sınavlara hazırlık kitabının yazım ve editörlüğünü yapmıştır. Ayrıca 2013 – 2018 yılları arasında MEB tarafından hazırlanan birçok ders kitabının hazırlık sürecinde görsel tasarım uzmanı, editör veya yazar olarak aktif görev almış böylece basılı ve interaktif birçok eğitsel materyalin tasarımını yaparak ülkemizin farklı bölgelerinde görev yapan öğretmen ve öğrencilerin kullanımına sunmuştur. Eğitsel Materyal Geliştirme, Eğitimde Teknolojik Araçların Etkili Kullanımı, İnteraktif Eğitim Uygulamaları, Ölçme Değerlendirme Standartlarına Uygun Soru Yazımı, Eğitimde Ölçme, Değerlendirme ve Analiz, Eğitsel Senaryo Yazımı, Web Tabanlı Eğitim Uygulamaları, Eğitim Odaklı Dijital Yayıncılık, Akıllı Tahta Uyumlu E-içerik Geliştirme gibi çeşitli başlıklarda seminer ve atölye çalışmaları ile başta öğretmen ve öğrenciler olmak üzere ülkemiz eğitiminin paydaşlarına eğitimler vermektedir.

Mehmet Fatih BÜTÜN

BURSA / İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Erzincan doğumlu olan Mehmet Fatih Bütün ilk ve ortaokul tahsilini Erzincan’da lise tahsilini ise Bursa’da tamamladı. 1995 yılında girdiği Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 2000 yılında mezun oldu. Aynı yıl özel sektörde öğretmenliğe başlayan Mehmet Fatih Bütün, 2010 yılından itibaren ise Millî Eğitim Bakanlığında bu görevine devam etmektedir. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme noktasında 20 yılı aşkın bir süredir çalışan Mehmet Fatih Bütün, Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün çeşitli hizmet içi faaliyetlerinde eğitim görevlisi ve eğitim yöneticisi olarak görev aldı. Bir çok ulusal yarışmada TEDES adını verdiği Teknoloji Destekli Esnek Sınıf Tasarımı noktasında dereceler aldı. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Eğitimde Teknoloji Zirvesine iki kez Din Öğretiminde Teknoloji Kullanımı ve TEDES Modelinin tanıtımı konularıyla katılarak akademisyen ve öğretmenlere brifingler verdi. Halen Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminde öğretmenlerimize yönelik gerçekleştirilen eğitim platformunda kendi alanına giren Öğretim Teknolojileri, Materyal Geliştirme, Dijital Eğitim İçerikleri Geliştirme ve Flipped Learning modelinin yerli ve milli şekli olan “Teknoloji Destekli Esnek Ders ve Sınıf Tasarımı” alanlarında eğitim vermeye devam ediyor. Mehmet Fatih Bütün evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

Ömer KURDDAN

İSTANBUL / Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sakarya Üniversitesi’nde Teknik Eğitim Fakültesini ve ardından Fen bilimleri Enstitüsü’nde Yüksek Lisansını tamamladı. 2000 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli okullarda öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. Öğretmenlik mesleğinin yanısıra 1998 yılından itibaren eğitim odaklı çalışan yurt içi ve yurt dışı STK larda yöneticilik görevlerinde gönüllü olarak yer aldı. Yurt dışı kamu görevi sınavlarını kazanarak uluslararası bir üniversitede 2 yıl öğretim görevlisi, 1 yıl yönetici olmak üzere toplam 3 yıl çalıştı. ISO 9001 ve 14001 alanlarında baş denetçi, ISO 18001 ve 16949 da denetçi oldu. Çeşitli illerde kamu ve özel sektörde denetçilik yaptı. Tübitak Tüsside’de danışman olarak görev yaptı Özellikle 17-24 yaş aralığı için çeşitli eğitim tasarımları yaparak projelendirdi. Farklı bölgelerdeki milli eğitim müdürlükleri ve kent konseyleri işbirlikleri ile yürürlüğe alınan projelerinde yürütücülük ve eğitmenlik görevlerinde bulundu. Kamudaki yöneticilere yönelik farklı akademilerde kurucu ve eğitmen olarak görevler aldı. Kamu kurumlarının stratejik planlarının oluşumunda görevler aldı. Çeşitli üniversiteler, ticaret ve sanayi odaları, kamu kurumları, belediyeler ve özel işletmelerde; sistem kurulumu, yönetimi ve danışmanlığı, proje yönetimleri, düşünme sistemleri, bireysel gelişim, iletişim gibi konularda eğitimler verdi. Halen bir okulda öğretmenliğe, Pendik Kaymakamlığı proje ofisi koordinatörlüğüne, uluslararası bir STK nın alan danışmanlığına , kamu ve özel sektörde yönetim ve sistem danışmanlığına, denetçiliğine ve eğitmenliğine, yönetici akademileri eğitmenliğine, gençler için oluşturduğu projeleri yürütmeye devam etmektedir.

SEMİNER KONUŞMACISI