PANEL KONUŞMACILARI

Prof. Dr. Muzaffer Elmas

1956 yılında Giresun’da doğdu. 1980 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitede, 1983 yılında Yüksek Lisans ve 1988 yılında Doktora eğitimini tamamladı. 1980 yılında Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi’nde Asistan olarak göreve başladı.1988 yılında İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı Doçent, 1994 yılında Doçent ve 2000 yılında Profesör unvanını aldı. 2002 yılında başladığı Rektör Yardımcılığı görevinde “üniversitede stratejik planlama, kalite, eğitim öğretim ve yatırımlar” alanında çalışmalar yaptı. 2010 yılında aynı üniversiteye rektör olarak atandı. Bu süre içinde Yükseköğretimde Kalite, Üniversitelerde Kurumsal Değerlendirme ve Akreditasyon süreçlerini ulusal ve uluslararası alanda kolaylaştıracak Üniversite Yönetim Sistemi kurulmasına öncülük etti.Bu sürede çalıştığı kurumda Türkiye mükemmellik ödülü, EFQM Excellence Award, Global Excellence Award ödül süreçlerini , EUA IEP ve YOKAK ın dış değerlendirme süreçlerini ve ulusal/uluslararası akreditasyon ajansları ile 50 ye yakın program akreditasyon süreçlerini yönetti. Ayrıca Başbakanlık AFAD Deprem Danışma Kurul Üyesi, YÖK Mesleki Yeterlilikler Kurumu Üyesi, Üniversitelerarası Kurul Eğitim Komisyonu Başkanı ve Türkiye Bilimsel Akademisi Asil Üyesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanıdır.

Prof. Dr. Yahya FİDAN

1964 yılında Sivas’ta doğmuş, ilk ve orta öğrenimini Sivas’ta tamamlamıştır. Yüksek öğrenimini: Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünde Lisans, Yönetim ve Organizasyon Anabilim da Yüksek Lisans ve doktora derecesini alarak 1994 yılında tamamlamıştır. 1994 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyeliğine atanmıştır. Yönetim ve organizasyon bilim dalındaki çalışmaları üzerine 2003 Yılında Yönetim ve Strateji Doçenti Unvanını almıştır. 2011 yılında profesör kadrosuna atanmış olup 2016 yılında Marmara Üniversitesi’nden emekli olmuştur. 2016 yılından itibaren İstanbul Ticaret Üniversitesi, İşletme Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2011-2016 yılları arasında Karabük Üniversitesinde İşletme Fakültesi Dekanı ve 2015 yılında Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yapmıştır. İşletme Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon, Stratejik Yönetim, Girişimcilik ve Hizmet İşletmeleri alanlarında bireysel ve ortak yazarlı olduğu 5 kitabı ve bu alanlarda uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanmış yayınları bulunmaktadır. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Doç. Dr. Hanifi Parlar

Marmara Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği bölümünden 1992 yılında mezun oldu. 2006 yılında yüksek lisansını “Eğitim ve Yönetim Denetimi” alanında Yeditepe Üniversitesinde tamamladı. Aynı alanda Marmara Üniversitesi’nde doktorasını yaptı. Çeşitli ünvan ve kurumlarda yöneticiliği bulunan Parlar’ın uzmanlık alanları; Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Okul Geliştirme, Eğitim Örgütleri Geliştirme, Okullarda Stratejik Planlama, Eğitimde Kritik ve Analitik Düşünme, Öğretmen Yetiştirme, Sınıf Yönetimi ve Uygulamaları, Eğitimde Yenilik ve Değişim, Özel Okul İşletmeciliği, Eğitimde Kalite, Öğretimsel Liderlik… İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Eğitim Bilimleri bölümü Öğretim Üyesi olan Parlar, 2014-2016 yılları arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Genel Sekreterlik görevini yürütürken 2016 yılından itibaren Rektör Danışmanlığı görevini üstlenmiş halen de devam etmektedir.

Doç. Dr. Doğan Kaplan

1973 yılında Erzincan-Tercan’da doğdu. 1986 yılında Zonguldak/Kozlu Alparslan İlkokulundan, 1993 yılında Zonguldak Merkez İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Lisans eğitimini 1993-1998 yılları arasında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. 1999 yılında aynı fakültenin İslâm Mezhepleri Tarihi Ana Bilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2002 yılında “Fuat Köprülü’ye Göre Anadolu Aleviliği” teziyle yüksek lisansını, 2008 yılında da “Buyruklara Göre Kızılbaşlık” adlı çalışmasıyla doktorasını tamamladı. 13.08.2010 tarihinde “Yardımcı Doçent” kadrosuna atandı. “Hişâm b. El-Hakem, Hayatı, Görüşleri ve İmami Şiiliğe Katkıları” başlıklı takdim çalışmasıyla 15.09.2014 tarihinde “Doçent” unvanı aldı. MEB bursuyla Ürdün Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde (2000-2001) bir yıl süreyle Arapça Dil eğitimi aldı. 2009-2010 Öğretim yılında 7 ay süreyle İran’da bulundu. Tahran Üniversitesi Uluslararası Dehhoda Farsça Öğretim merkezinde 3 ay dil eğitimi aldı, Kum Uluslararası Mustafa Üniversitesinde 4 ay misafir araştırmacı olarak bulundu. 2012 yılında YÖK desteğiyle 3 ay süreyle İngiltere’de bulundu. 13 Ağustos 2010 tarihinde İslam Mezhepleri Tarihi bilim dalı kadrosuna yardımcı doçent olarak atandı.  15 Eylül 2014 tarihinde Doçent oldu. 01 Aralık 2014-16 Aralık 2015 tarihlerinde Temel İslam Bilimleri Bölümü Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 12.02.2019 itibarıyla İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığına atandı. Arapça, Farsça ve İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yusuf AKBAŞ

1972 yılında Trabzon’da doğdu. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesini bitirdi. ‘Teoloji’de Rasyonalite Problemi’ adlı tezle yüksek lisansını bitirdi. Doktorada ‘Kur ‘an Açısından Kurtuluş Teolojisi ‘ tezi üzerine yaptığı çalışmalar devam etmekte, halen MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı olarak çalışmaktadır.

Kemal SARI

Kemal SARI, 1973 yılında Sakarya’nın Kocaali ilçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Adapazarı’nda tamamladı. 1997 Yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Öğrencilik yıllarından itibaren eğitim-öğretim faaliyetlerinde aktif görev aldı. İstanbul’da; Asfa Eğitim Kurumları, Kalem Eğitim Kurumları, Erdil Eğitim Kurumları ve Gökyüzü Eğitim Kurumlarında yöneticilik yaptı. Bu süreçte ülkemizde ve birçok Avrupa ülkesinde eğitim öğretim ile ilgili çalışmalara katıldı. Türkiye’de eğitim alanında ilk olacak pek çok projeye imza attı. Temmuz 2015 tarihinden itibaren Sakarya Üniversitesi Vakfı Okulları Kurucu Temsilciliği görevine başladı. Evli 4 çocuk babasıdır.

UYGULAMALI EĞİTİMLER

1 – Proje Döngüsü (Fikirden Projeye)

Ömer KURDDAN

Sakarya Üniversitesi’nde Teknik Eğitim Fakültesini ve ardından Fen bilimleri Enstitüsü’nde Yüksek Lisansını tamamladı.  2000 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli okullarda öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. Kendi isteği ile yöneticilikten ayrılıp, İstanbul’da öğretmenlik görevine devam etti. Öğretmenlik mesleğinin yanısıra 1998 yılından itibaren eğitim odaklı çalışan yurt içi ve yurt dışı STK larda yöneticilik görevlerinde gönüllü olarak yer aldı. Yurt dışı kamu görevi sınavlarını kazanarak uluslararası bir ünivesitede 2 yıl öğretim görevlisi, 1 yıl yönetici olmak üzere toplam 3 yıl çalıştı.  Yurt dışı görevi sırasında 3 büyük imalat projesinin yürütücülüğünü yaptı. ISO 9001 ve 14001 alanlarında baş denetçi, ISO 18001 ve 16949 da denetçi oldu. Çeşitli illerde kamu ve özel sektörde denetçilik yaptı. Tübitak Tüsside’de danışman ünvanı alarak kamu, özel kurum ve kuruluşlarda sistem denetimleri ve danışmanlıklarına devam etti. Tüsside içi kalite yönetim sistemi kurulumu ve revizyonunda büyük rol aldı. Tüsside tarafından yürütülen ulusal projelerde çeşitli görevler aldı. Özellikle 17-24 yaş aralığı için çeşitli eğitim tarasımları yaparak projelendirdi. Farklı bölgelerdeki milli eğitim müdürlükleri ve kent konseyleri işbirlikleri ile yürürlüğe alınan projelerinde yürütücülük ve eğitmenlik görevlerinde bulundu. Kamudaki yöneticilere yönelik farklı akademilerde eğitmen olarak görevler aldı. Kamu kurumlarının stratejik planlarının oluşumunda görevler aldı. Çeşitli üniversiteler, ticaret ve sanayi odaları, kamu kurumları, belediyeler ve özel işletmelerde; sistem kurulumu, yönetimi ve danışmanlığı, proje yönetimleri, düşünme sistemleri, bireysel gelişim, iletişim gibi konularda eğitimler verdi.

Halen Pendik Kaymakamlığı proje ofisi koordinatörlüğü’ne, Tüsside’de danışmanlık görevine, uluslararası bir STK’nın  eğitim birimi yönetim kurulu üyeliğine, kamu ve özel sektörde yönetim ve sistem danışmanlığına, denetçiliğine ve eğitmenliğine, kalkınma ajansı ve Tübitak projeleri yürütücülüğüne, yönetici akademileri eğitmenliğine, gençler için oluşturduğu projeleri yürütmeye devam etmektedir.

2 – Powtoon ve Kahoot Eğitimi

Belma UYSAL

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Matematik bölümünden mezun olmuştur. 2011 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümüne (%100 burslu) ve Marmara Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi tezli yüksek lisans programına başlamıştır. 2016 yılında Marmara Üniversitesi MBA programını tamamlamıştır. Halen Marmara Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi bölümünde doktora öğrenime devam etmektedir.  1998 yılından itibaren özel sektörde çeşitli kademelerde görev yapmış, 2012-2018 yılları arasında Asfa Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Bu görevin akabinde Mental HR&Consultancy bünyesinde kurulan Educam Eğitim ve Danışmanlık iştirakinin kurucu genel müdürlüğü görevi tevdi edilmiştir. Halen bu görevde çalışmalarını sürdürmektedir. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde yer almış MÜSİAD Eğitim ve Danışmanlık Komisyonu Başkan Yardımcılığı, KADEM İş ve Ekonomi Komisyonu Üyeliği, ÖZKURBİR Yönetim Kurulu Üyeliği, Asfa Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Gönüllü Özel Okullar Birliği Başkanlığını sürdürmüştür. İngilizce eğitimini Link School of English in London’da tamamlamıştır. Eğitim gözlemleri ve incelemeler yapmak üzere İngiltere, İsveç, Finlandiya, ABD, Kanada, Malezya, Fransa, Almanya, İtalya, Slovekya, İspanya, İsviçre, Yunanistan, Karadağ, Çekya, Macaristan, Sırbistan, Makedonya’da bulunmuştur. Uzmanlık alanları; Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama ve Rakip Analizi, Kurumsal Yapılanma, Performans Yönetimi ve Geri Bildirim, Organizasyonel Planlama, Uluslararası Özel Okullaşma Politikaları, Etkili İletişim, 9 Tip Mizaç Özellikleri ve Eğitimde Teknoloji Entegresyonu’dur. İyi derecede İngilizce bilen Belma Uysal, evli ve iki kız çocuk annesidir.

3 – Lensoo Create, Quiziz,  Plickers, Google< Forms Eğitimi

Mevlüt KESMAN

Konya Akşehir doğumlu olan Mevlüt KESMAN, 2004 yılında Akşehir İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. 2009 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümünde tamamladı. 2009 yılından 2018 yılına kadar Küçükçekmece, Sultanbeyli ve Pendik’te çeşitli okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yaptı. 2018 yılından itibaren ise Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü özel büro biriminde ilçe çapında oluşturulan ve yürütülen eğitime dönük çeşitli projelerde aktif görevine devam etmektedir. İlkokul düzeyinden ön lisans düzeyine kadar çeşitli sevilere hitap eden deneme sınavı, yaprak test ve konu anlatımlı soru bankası gibi birçok sınavlara hazırlık kitabının yazım ve editörlüğünü yapmıştır. Ayrıca 2013 yılından günümüze kadar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan birçok ders kitabının hazırlanmasında da görsel tasarım uzmanı, editör ve yazar olarak da aktif görev almıştır. Öğretmenlikle birlikte eğitime yönelik en ciddi eksikliğin eğitsel materyal olduğunu gördükten sonra, çalışmalarını bu alana yoğunlaştırarak, aktif öğretime yönelik, basılı ve interaktif birçok eğitsel materyalin tasarımını yaparak ülkemizin farklı bölgelerinde görev yapan öğretmen ve öğrencilerin kullanımına sunmuştur. Dünya çapında eğitim odaklı her türlü teknolojik yeniliği yakından takip etmekle birlikte,  fırsat buldukça, Eğitsel Materyal Geliştirme, Eğitimde Teknolojik Araçların Etkili Kullanımı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Etkili Sınıf Yönetimi, İnteraktif Eğitim Uygulamaları, Eğitimde Ölçme, Değerlendirme ve Analiz, Eğitsel Senaryo Yazımı, Akıllı Tahta Uyumlu E-içerik Geliştirme, Sınav Sürecinde Motivasyon ve Etkili Ders Çalışma gibi çeşitli başlıklarda seminer ve atölye çalışmaları ile başta öğretmen ve öğrenciler olmak üzere ülkemiz eğitiminin paydaşlarına eğitimler vermektedir.

4 – Prezi, Quizlet, Mindmeister, Tagul Eğitimi
Ercan ŞİMŞEK

SEMİNER KONUŞMACISI

Prof. Dr. Sinan Canan

1972 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi HistolojiEmbriyoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisans, aynı kurumun Fizyoloji Anabilim Dalı’nda ise doktora eğitimini tamamladı. 2010 yılında Tıbbi Fizyoloji Doçenti ünvanını aldı. Başkent, Turgut Özal ve Yıldırım Beyazıt Üniversitelerinin tıp fakültelerinde toplam 10 yılı aşkın süre öğretim üyesi olarak çalıştı. Tüm akademik kariyeri boyunca disiplinlerin sınırlarında yer alan araştırma konularıyla ilgilenmeyi tercih etti. Kaos Teorisi, Karmaşıklık, Fraktal Geometri, Doğadaki biçimler,Öğrenme, Lisan ve Sözyitimi, Zihin ve Beyin, Zihinsel Performansın Sinirbilimi, Yaratıcılık ve İnsan Beyni, Sanat ve Sinirbilimi, İnançların Sinirbilimi, Eğiten Beyin, Öğrenen beyin, Anne-Babalar için beyin bilgi gibi konularda ülke çapında genel dinleyiciye yönelik konferans ve programlar düzenlemekte, bilimi ve özellikle de zor addedilen bilimsel konuları herkesin anlayabileceği anlatılara dönüştürme işi, zamanının çoğunu kaplamaktadır. “Kimsenin Bilemeyeceği Şeyler”, “Değişen Be(y)nim“, “Unutulacak Şeyler” ve “Beynin Sırları” adlı kitapların yazarıdır. 2013 yılında bir bilimsel anlatı ve araştırma merkezi olan [n]Beyin‘i kurmuş ve 2017 yılı sonuna kadar bilimsel kurul başkanlığı görevini yürütmüştür. Şu anda Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyeliğinin yanı sıra Nöropazarlama Yüksek Lisans Programı Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. 2017 yılında İstanbul’da kurduğu Açık Beyin Eğitim ve Danışmanlık Şirketi ile kişisel ve kurumsal eğitim çalışmalarını sürdürmektedir.

ÖZETLE; Biyoloji mezunu. Fizyoloji doktoru. Sinirbilim sevdalısı… “Kaotik ve fraktal” olan her şeye tutkun… Bilgiye ve hikmete dair her öğrendiğini herkese anlatma takıntısından muzdarip. Hayatın tek bir işle uğraşmak için fazla uzun, insanın tek bir işle ömrünü tüketmek için fazla karmaşık olduğuna ikna olmuş. Hikmet ve şahitlik peşinde nefes alan, yemeyi-içmeyi seven biri… Aybike, Metehan ve Melike Canan’ın babası olmaktan daha ehemmiyetli ve gurur verici bir marifeti olmayan, zanları, hataları ve kusurları ile insanlardan bir insan…