EĞİTİM DEĞİŞİM SEMİNERLERİNİN ON BİRİNCİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“EĞİTİMDE BİREY VE TOPLUM OLARAK ÖLDÜRÜCÜ BİR REKABET ORTAMINDAYIZ”

E-DER Eğitim ve Değişim Derneği – İstanbul Medipol Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen Eğitim Değişim Seminerleri’nin on birincisi İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Güney Yerleşkesinde yapıldı. 17 Kasım 2019 Pazar günü ” Eğitim ve Eğitim Sistemi Bağlamında Düşündüren Sorular” başlığı ile gerçekleşen seminerin konuşmacısı, Doç. Dr. Hanifi Parlar oldu.

E-DER Yön. Kur. Bşk. Ali Kocadayı’nın selamlama konuşmasıyla başlayan seminer; akademisyenlerin, öğretmenlerin, çeşitli meslek gruplarına mensup misafirlerin ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti.

Katılımcıları selamlayan E-DER Yön. Kur. Bşk. Ali Kocadayı:

         “Eğitim öğretim sahasında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu E-DER olarak 5. Hizmet yılımızı geride bıraktık. Geriye dönüp baktığımızda sahada var olan problemlerin tespiti ve çözüm önerileriyle ilgili olarak önemli faaliyetler yapmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Özellikle teknolojik gelişmenin baş döndürücü bir hızla yaşandığı günümüz koşulları göz önüne alındığında, sahadaki problemlerin de neredeyse günlük değiştiğini gözlemlemekteyiz. Derneğimiz bir taraftan da baş döndürücü bu hızlı değişime hızlı refleks verme çabasındadır. Bu meyanda geride bıraktığımız 5 yılda bakanlığımızın gündeminde olan ya da olmayan eğitim konularında çalışmalar yapmış, bu çalışmaları raporlamış ve bakanlığımızın ilgili birimlerine sunmuştur. Müfredat Değişikliği Raporu, Tabletli Eğitim Raporu, Liselere Geçiş Sınavı raporu gibi…” ifadeleriyle dernek faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Program Kocadayı’nın görev süresi sona eren derneğin hanımlar komisyonu başkanı Cemile Nur Boz’a teşekkür plaketi takdimi ile devam etti.

Seminere konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. Hanifi Parlar  “Eğitim ve Eğitim Sistemi Bağlamında Düşündüren Sorular” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Parlar, sözlerine eğitimin tarihçesine vurgu yaparak başladı:

“Eğitim sisteminin dünü, bugünü, yarınına bütüncül bakacağız. Bugün eğitimde birey ve toplum olarak öldürücü bir rekabet ortamındayız.” diyerek sözlerine devam etti.

“Eğitimi planlarken proaktif düşünmeliyiz. Günümüzün mesleklerin/işlerin yarısı 2025’te olmayacak. 2025 sonrası mesleklerin %75’i STEM/STEAM uygulamaları ile ilgili olacak diyerek 21. yy. yeteneklerinin özelliklerini açıkladı ve eğitimde 7 Değiştiriciyi sıraladı:

  • Değişen pedagoji
  • Kişiselleştirilmiş Öğrenme Teknolojisi
  • Yeni Nesil Çevrimiçi Öğrenme
  • Nesnelerin İnterneti
  • Yetkinlik Bazlı Eğitim
  • Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik
  • Yapay Zekâ

Parlar, sözlerinin devamında dünyanın istediği birey tipini açıklayarak “Geleceğin endüstrisi, ekosistemini geliştirecek inovatif ve girişimci bireylere ihtiyaç var. Kısaca çok çalışan insan tipi isteniyor. Öğretmenlik mesleği %50 alan bilgisi, %50 iletişim becerisi ve insan davranışlarına doğru yaklaşımdan oluşur.” dedi.

1920 yılından bu yana Türk Eğitim Sistemi’nin hangi ülkelerin etkisi altında kaldığını yabancı uzmanların ne gibi konularda etki oluşturmak için ülkemizde kaç yıllarında bulunduklarını anlatarak örneklendiren Parlar, konuşmasının son bölümünde büyümeyi sağlayan yaklaşımları sıraladı ve:

1- Değişim

2- Hızla uyum sağlamak

3- Fark oluşturmak

4- İş süreçlerinin verimliliğini artırmak” şeklinde olacağına değindi.

Program, Doç. Dr. Hanifi Parlar’ın adına dikilen fidan sertifikasının kendisine takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.