E-DER “Tabletli Eğitim Uygulaması” Çalıştayı Düzenledi

Eğitim ve Değişim Derneği (E-DER), 10 Ocak 2016 Pazar günü ASFA Eğitim Kurumlarında önemli bir çalıştay programı düzenledi. “Tabletli Eğitim ASFA Pilot Uygulamasının Değerlendirilmesi” konulu çalıştaya eğitim camiasından ve toplumun konuyla ilgili kesimlerinden katılım oldu. Katılımcılar 5 saat süren oturumlarla konu hakkındaki düşüncelerini paylaşıp tespitlerde bulundular.

Tabletli eğitim 2012-2014 eğitim sezonunda Asfa’da ilkokul, ortaokul ve lisede iki yıl uygulanmıştı. Pilot uygulama olarak Türkiye’de bir ilk olarak, özel bir yazılım programı sayesinde tablet ile akıllı tahtanın entegrasyonu sağlanmış, eğitim faaliyetleri kitap ve deftere ihtiyaç duyulmadan tamamen dijital ortamda uygulanmıştı. O yıllarda Asfa’da görev yapan konuyla ilgili idareci, rehber öğretmen, öğretmen ile veli ve öğrencilerin katılımıyla; ayrıca farklı kurumlardan eğitimcilerin katılımıyla, teknoloji ve yazılım uzmanları ile TUBİTAK’tan bazı uzmanların katılımıyla ve E-DER yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda“tabletli eğitim uygulaması” olumlu olumsuz yönleriyle değerlendirildi.

Çalıştay, E-DER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet EROĞLU ile Asfa Eğitim Kurumları Genel Müdürü Belma Uysal’ın açılış konuşmasıyla başladı. E-DER Yönetim Kurulu Üyesi Zeki UYSAL’ınmoderatörlük yaptığı çalıştay iki oturum şeklinde uygulandı. Birinci oturumda “Tabletli Eğitim Nedir?” konusu irdelendi. Tabletli eğitimin ne olduğu, beklentiler, kaygılar değerlendirildi. İkinci oturumda “Tabletli Eğitim Uygulaması” değerlendirildi. Tabletli eğitimin beklentileri karşılayıp karşılamadığı, karşılaşılan sorunlar, öğrencilerin okul başarısı ve sosyal medya-teknoloji kullanımı üzerindeki etkileri vb konular üzerinde görüşler belirtildi ve tespitler yapıldı.

Çalıştaya katılan uzmanlar; tabletlieğitimde kullanılacak donanım, yazılım, alt yapı, bağlantı, içerik standartlarının tam ve yeterli olması gerektiğine dikkat çektiler. Teknolojiye karşı olunamayacağı, ancak tam hazırlık yapılmadan, pilot uygulama sonuçları irdelenmeden, aceleye getirilmeden hareket edilmemesi gerektiğinin önemini vurguladılar.

Çalıştay’dan çıkan fikirler düzenlendi ve bir rapor haline getirildi. Bu sonuç bildirgesi çeşitli özel ve kamu kurum ve kuruluşlara gönderilecektir. E-DER, eğitimde doğru teknoloji kullanımı kaidesi gereğince, tabletli eğitim konusunda başka çalışmalar da yapacağını belirterek katılımcılara teşekkür etti.