E-DER, ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ÇALIŞTAYI DÜZENLEDİ

Eğitim tarih boyunca medeniyetlerin ayakta kalması için kilit taşı rolünü üstlenmiştir. Bugün de yeni kuşakların toplum yaşamında yerini almaları için aynıgörevini sürdürmektedir. Bu taş yerli yerine oturtulmadığı takdirde diğer alanlarda da kalkınma beklenmesi geçici bir oyalanmadan öte gidemeyecektir.

Ülkemizde son haftalarda “Ortaöğretime geçiş sistemi nasıl olmalıdır?” konusu gündemdedir. Oluşturulması planlanan yeni sürece katkı sağlamak, görüş ve öneriler sunmak üzere, 5 Ekim 2017’de E-DER tarafından akademisyen, araştırmacı-yazar, uzman,  eğitim yöneticileri, öğretmenler ve dernek yöneticilerinin de katıldığı 1 (bir) günlük çalıştay yapılmıştır. Çalıştay sonunda bir rapor derlenmiştir.

RAPORDA GENEL OLARAK;

Eğitim sisteminin “reform düzeyinde” yapılandırılması gerektiğine dikkat çekilirken diğer yandan da “TEOG sınavı yapılmayacak, eğitim öğretimimizi sınava odaklı olmaktan çıkaracağız”açıklamalar sebebiyle  özellikle önümüzdeki  2017/2018 eğitim-öğretim yılı için liselere geçiş sistemine dair önerilerden oluşmaktadır: