E-DER Müfredat Değerlendirme Çalıştayı Düzenledi

Çalıştay, taslak öğretim programını incelemek üzere 21/01/2017 Cumartesi günü İstanbul Üsküdar’da düzenlendi. Akademisyen ve öğretmenlerden oluşan çalıştay katılımcıları uzmanlık alanları/branşları açısından taslak müfredatı inceleyerek ders raporları oluşturuldu. Rapor üç bölümden; ilkokul, ortaokul ve lise ders grupları olarak yazıldı ve Milli Eğitim Bakanlığına ulaştırıldı.
Çalıştaya 55 katılımcının fiilen katıldığı görüldü. Bu katılımcıların 10’u akademik camiadan Prof, Doç, Yrd. Doç. ve Öğretim Görevlisinden ; diğer katılımcılar ise resmi ve özel okullarda çeşitli branşlarda öğretmenlik yapanlardan oluşmaktadır.
Çalıştay Raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ