E-DER MOS ( Merkezi Ortak Sınav) Komisyonu Sınav Sorularını Değerlendirdi

E-DER MOS (Merkezi Ortak Sınav) Komisyonu, Yönetim Kurulu Üyesi Zeki UYSAL Başkanlığında 26-27 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen TEOG Sınav Sorularını değerlendirdi. Yazılı sınavların bir tanesinin ortak olarak yapıldığı ve Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG)  sınavı olarak adlandırılan Merkezi Ortak Sınav(MOS)’larının ikincisine 1 milyondan fazla 8. sınıf öğrencisi katıldı.  İlk gün Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, ikinci gün ise Fen Bilimleri, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil sınavlarına giren aday öğrencilere, toplam 6 dersten 120 soru soruldu. Öğrencilerin her bir dersi 100 üzerinden puanlandı.

MEB’in, sınav sonuçlarını 31 Mayıs ya da 1 Haziran 2017 tarihinde açıklayacağı öngörülüyor. Ortak sınavların sonuçları Bakanlık tarafından, sınav takviminde belirtilen tarihlerde e-okul sistemine işlenecek.

GENEL OLARAK TEOG-2

Sınava genel olarak bakıldığında yazılı mantığına uygun olduğu görülmektedir. Fakat Türkiye’nin en iyi okullarına gönderilecek öğrencilerin bir iki belirleyici soruyla seçilmesinin doğruluğu gözden geçirilmelidir. Çalışanla çalışmayanın yakın sonuçları aldığı görülmektedir. Bu yaklaşım çalışan öğrencilerin iştahını kıracaktır. Nitekim öğrencileri seçecek sorulara da ihtiyaç bulunmaktadır. Türkiye’nin en iyi okullarına gidecek öğrencilerinin belirlendiği bu sınavda seçicilik bir iki derece yükseltilmelidir.

TÜRKÇE

Türkçe soruları kazanımlara uygun ve genel olarak okuma, anlama ve yorumlama sorularından geldi. Sözcükte anlam 3, cümlede anlam 3, paragraf 8, dil bilgisi 5 ve metin türlerinden 1 soru çıktı. Genel olarak ayırt edici soruların azlığı dikkat çekti. Okuduğunu anlayabilen ve yorumlayabilen öğrencilerin zorlanmadığı bir sınav oldu ve TEOG-1′ e göre daha basit düzeyde sorular geldi.

FEN BİLİMLERİ

TEOG-2 Fen Bilimleri sınavında TEOG-1 konularından hiç soru gelmedi. “İnsan ve Çevre İlişkileri” ünitesinden 6 soru, “Işık ve Ses” ünitesinden 2 soru, “Yaşamımızdaki Elektrik” ünitesinden 3 soru, “Maddenin Yapısı ve Özellikleri” ünitesinden 3 soru ve “Madde ve Isı” ünitesinden 6 soru olmak üzere toplam 20 soru soruldu.  Soruların konulara göre dağılımı sınav öncesinde öngördüğümüze oldukça yakın çıktı, TEOG-1 konularından hiç soru gelmemesi sürpriz oldu. Soruların kolaylık derecesi TEOG-1 ayarında olup beklenen seviyede olduğu görüldü. Sorular kolay ve orta seviyedeydi.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

TEOG-1 sınavına göre kolay bir sınav oldu. Genel olarak uygulama ve kavrama düzeyinde sorular soruldu. Çeldirici seçeneklerin zayıf olduğu, doğru cevabı ayırt etmenin son derece kolay olduğu görüldü. Dikkatli, okuduğunu anlayabilen, yorum yapabilen öğrencilerin zorlanmadıkları bir sınav oldu. Halkçılık ilkesiyle ilgili soru ayırt edici olabilir ancak bu sorunun da “çok zor” kategorisinde olduğunu söylemek mümkün değildir.

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ

 Sorular, konu ve kazanımlara uygun şekilde geldi. Ezberleyen öğrencilerden ziyade kavrayan öğrencilerin avantajlı olacağı yorum sorularının ağırlık kazandığı gözlendi.

Sorular içerisinde zorluk derecesi yüksek, seçici soru bulunmamaktaydı. TEOG-1 sorularına oranla çok daha kolay bir sınav oldu.

MATEMATİK

Sorulardan beş altı kadarı epey kolay; üç dört soru ise dikkat edilmesi gereken zorluk derecesi yüksek sorulardı ve bu sorular muhtemelen belirleyici olacaktır. Diğer sorular orta düzeyde denebilir. Her öğrencinin yapabileceği sorular ama geneline baktığımız zaman beklediğimiz tarzda sorular geldi.

YABANCI DİL (İngilizce)

İngilizce soruları genel olarak kazanımlara uygundu. TEOG-1 konularından sadece 2 soru çıktı. Devamı olan diğer kazanımların öğrencileri daha zorlayacağı düşünüldüğünde, bu tezin tersi çıkması öğrenciler için umut verici oldu. Özellikle metin soruları, normal seviyede olan öğrencilerin bile yapabileceği düzeydeydi. Bir sorudaki “What about you?” ile “”How are things?” seçenekleri kafa karıştırıcı olmakla birlikte ayırt edici bir soru oldu. Genel olarak TEOG-1′ e göre daha anlaşılır basit düzeyde sorular geldi.

MAZERET SINAVLARI NE ZAMAN?

Çeşitli sebeplerle sınava katılım sağlayamayan öğrenciler için mazeret sınavları 20-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ortak sınav/sınavlara girmeyen öğrencilerden mazeretleri okul müdürlüğünce uygun görülenlerin mazeret sınavları, yukarıda  belirtilen tarihlerde yapılacaktır. Mazeret sınavları da her gün tek oturumluk üç ders sınavı tek oturum olmak üzere iki günde iki oturum şeklinde Bakanlık tarafından belirlenecek okullarda yapılacaktır.

Sınav günü mazeretli/mazeretsiz olarak ortak sınavlara girmeyen veya mazeretlerini ortak sınavlardan önce bildiren öğrencilerin bilgileri sınavların yapıldığı gün her bir ders yazılısından sonra veya son ders yazılısının ardından e-Okul Sistemi’ne okul müdürlüğü tarafından işlenecektir.

Mazeret sınavına katılması uygun görülen öğrencilerin bilgileri sınavlar tamamlandıktan sonra e-Okul Sistemi’ne 5 (beş) iş günü içerisinde girilecektir. Bu süre tamamlandıktan sonra gelen talepler işleme alınmayacak olup sorumluluk okul müdürlüğüne ait olacaktır.

27 Nisan 2017
E-DER MOS ( Merkezi Ortak Sınav) Komisyonu