E-DER Gönülleri 28 Ekim 2018 Tarihinde Günübirlik “Bilecik-Söğüt Kültür Turu” Gerçekleştirdi

E-DER Bilecik-Söğüt Kültür Turu’nda;  Üç Boyutlu Osmanlı Arması – Bilecik Saat Kulesi – Orhan Gazi Camii – Şeyh Edebali Türbesi – Dursun Fakıh Türbesi – Ertuğrul Gazi Türbesi ve Kayı Alpleri Kabirgâhı – Kaymakam Çeşmesi – Yetimler Okulu – gibi mekanlar görüldü.

İlk olarak, Bilecik merkez girişinde; başka bir yerde örneği olmayan üç boyutlu Osmanlı arması incelendi. Arma üzerindeki figürlerin ne anlama geldiğini detaylı bir şekilde rehberden dinleyen katılımcılar, günümüzde belediye hizmet binası olarak hizmet veren binanın hemen yanında bulunan ve 1907 yılında II. Abdülhamid’ in fermanıyla Ertuğrul Mutasarrıfı Musa Kazım Bey tarafından yaptırtılan on beş metre yüksekliğindeki saat kulesini gördüler.

Turun devamında Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin kayınbabası olan Şeyh Edebali Türbegâhını ve Edebalı Türbesine 50 m. uzaklıkta olup diğer camilere nazaran asıl minaresinin ana binadan 30 m. uzakta bir kayanın üzerine inşa edilmiş ve Osmanlı Devri Türk mimari sanatının Dini mimari alanında ilk kubbeli yapı denemesinin örneği olan Orhangazi Camii’ni ziyaret eden E-DER Gönüllüleri Osmanlı Padişahlarının hayatının görsel ve işitsel teknolojilerle anlatıldığı, 200 metrelik Türkiye ve dünyanın en uzun tarih şeridi olan “Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi”ni de gezip padişahların hizmet ve hayatlarına dair bilgi edindiler.

Katılımcılar, Şeyh Edebali’nin yanından ayrılıp Edebali’nin bir diğer damadı olan; Küre beldesinde, Söğüt-Bilecik kara yolu yakınında ihtişamlı bir tepe üzerinde bulunan Dursun Fakıh’ın  türbesini ziyaret ettiler. 1299 yılında Karacahisar fethedildikten sonra Osman Gazi adına Cuma Hutbesini okuyup cuma namazını kıldıran, Osmanlı Devleti’nin ilk imam-hatibi ve ilk kadısı olma şerefini de elde edip Anadolu’da milli birlik ve milli kültür birliğinin oluşmasına hizmet eden  bir Türk bilgini olan Dursun Fakıh hakkında rehberden bilgiler edindiler.

Dursun Fakıh Türbesi ziyaretinin ardından Osmanlı Beyliği ve Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babası, Kayı Boyu Beyi olan; altı asır boyunca ayakta kalacak bir devletin idarecilik ruhunun temelini atan Ertuğrul Gazi’nin türbesini ve Ertuğrul Gazi ile birçok sefere katılan Kayı Alpleri’nin kabirgâhını ziyaret edip gezi rehberinden bilgiler edinen E-DER gönüllüleri son gezi durağı olarak Söğüt’ün merkezinde bulunan Kaymakam Çeşmesi’ni ve Yetimler okulunu da yerinde gördüler.

Osmanlı Devletinin temellerinin atıldığı topraklarda ceddimizin bırakmış olduğu samimi, sıcak ve zengin kültürel birikimlerini yerinde gören ve rehber eşliğinde detaylı bilgiler alan E-DER Bilecik-Söğüt Kültür Turu Ekibi, günübirlik “Bilecik-Söğüt Gezisi”ni böylece tamamlamış oldu.