E-DER Eğitim Komisyonu 2017 YGS Sorularını Değerlendirdi

Üniversite yolunda ilk maraton olarak adlandırılan ve bu yıl 2 milyon265 bin 902 adayın katıldığı; Türkçe, Sosyal bilimler, Temel Matematik ve Fen bilimleri olmak üzere dört bölümden oluşan YGS(Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı) bugün saat 10.00’da başladı. 160 soru ve 160 dk’dan oluşan sınav 12.40’ta sona erdi.

Sonuçlar 28 Mart’ta

Ösym, sınav sonuçlarını 28 Mart 2017 tarihinde  açıklayacak. Adaylara sonuç belgesi verilmeyecek. Adaylar YGS sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, SMS ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

Sınav Uygulama Kılavuzunda bu yıl yapılan bazı değişiklikler sınavın uygulanabilirliğini daha kolay hale getirmiş olup uygulamadaki değişiklikler salon görevlilerinin görevlerini stressiz ortamda tamamlamalarını sağlamıştır. Sınav binasına erken gelen bazı adaylarda heyecanın diğer adaylara göre daha fazla olduğu görülmüştür. Bunun yanında özellikle adaylar tarafından sınav esnasında lâvabo izni verilmesinin daha uygun olacağı yönünde değerlendirmeler yapılmıştır.

 Sorular Beklentileri Doğrular Nitelikteydi

Türkçe

Türkçe sorularının konulara göre dağılımı genel anlamda geçmiş yıllarla bir benzerlik göstermektedir. Sözcük ve sözcük gruplarında anlamdan 4, cümlenin anlamı ve anlam özelliklerinden 7, paragrafın yapısından 7, paragrafın içeriğinden 11, anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarından 2, ses-yazım-noktalamadan 3 ve dil bilgisinden 6 soru gelmiştir.

Paragraf sorularının dağılımına bakıldığında, paragrafı ikiye bölmeden 2, akışı bozan cümleden 1, paragrafa cümle ekleme ve boşluk tamamlamadan 4, konu ve ana düşünceden 3, yardımcı düşüncelerden 6 adet soru geldiği görülmektedir. Paragrafta yapı ve yardımcı düşünce soruları fazlalığı sebebiyle çözme hızını etkileyen sorular olmuştur. ALES mantığı kapsamında “kesin olarak çıkartılabilir” türünde 1 soru, aynı paragrafa dayalı iki soru şeklinde 2 adet paragraf sorusu bulunmaktadır. Paragraflar ise orta uzunlukta metinlerden seçilmiştir.

Dil bilgisi soruları ise beklendiği gibi yarısı müstakil bir konudan yarısı da karma dil bilgisi sorularından oluşmaktadır. Yapım ve çekim ekleri, cümlenin öğeleri, sözcük türleri müstakil soru olarak sorulmuştur.

Türkçe sorularının genel zorluk düzeyi ile ilgili bir değerlendirme yapmak gerekirse birkaç tane zorlayıcı soru olmakla birlikte genel olarak orta zorlukta olduğunu söylemek mümkündür. Müfredat dışı bir soru bulunmamaktadır. Okuma anlama becerisi iyi olan, dikkat ve odaklanma yönü gelişmiş adayların rahatlıkla çözebileceği şekilde genel YGS mantığına uygun bir Türkçe sınavıdır.

Matematik Soruları Ayırt Ediciydi

Yenilenen matematik müfredatına göre ilk kez yapılan 2017 YGS’de matematik –geometri soru dağılımının değiştiği görülmektedir. Geçmiş yıllarda ortalama 8 geometri sorusu sorulurken bu yıl 29 matematik, 11 geometri sorusunun yer aldığı görüldü.  Temel matematik testinde ise problem soruları öğrencilerimizi terletti. Problem sorularının sayısının arttığı ve yeni nesil ALES tarzında soruların sorulduğu görüldü. Geometri soruları beklenen zorluk derecesinin üzerindeydi. Yeni müfredata göre ilk kez YGS’de ‘vektör’ konusundan soru çıktı. Önceki yıllarda LYS konusu olan polinom yeni müfredata göre ilk kez YGS’de çıktı. Müfredat dışı soru sorulmadı. Sorular genel olarak orijinal ve zorlayıcı düzeydeydi. Bu yıl müfredata yeni eklenen karmaşık sayılar, parabol gibi konulardan soru gelmedi.

Fizik

Fizik soruları genel olarak beklenen düzeydedir. Genel olarak temel bilgilere dayalı sorulardı. Sürpriz sayılabilecek bir soru bulunmamaktadır. Sorular zorluk derecesine göre sınıflandırıldığında “çok zor” kategorisinde soru bulunmamaktadır. 5 soru çok kolay, 5 soru kolay, 3 soru orta, 1 soru da zor denilebilecek niteliktedir. Soruların çeldirici özelliği yoktur. Hepsi açık ve anlaşılır niteliktedir. Bu soruların doğru cevaplanması için öğrencilerin okuma ve anlama becerilerinin iyi olması gerekir. Sonuç olarak 2017 YGS fizik soruları beklendiği gibi olmuş ve herhangi bir sorun ile karşılaşılmadığı görülmektedir.

Kimya

Kimya soruları beklenenden daha kolay düzeydeydi. Çok kolay ve kolay soruların oranı oldukça yüksektir. Şaibeli veya müfredat dışı soru sorulmadığı görülmektedir. Öğrencilerin zorlanmadan yapabildikleri sorulardır. Bu açıdan bakıldığında ayırt edici sorular yer almamaktadır.

Biyoloji

2017 YGS Biyoloji soruları genel olarak beklenen düzeydeydi. Sürpriz sayılabilecek bir soru bulunmamaktadır. Sorular zorluk derecesine göre sınıflandırıldığında “çok zor” kategorisinde soru bulunmamaktadır. 1 soru çok kolay, 4 soru kolay, 6 soru orta, 2 soru da zor denilebilecek niteliktedir. Bazı soruların öncül bilgi kısımlarının uzun, ancak cevaplarının kolay olduğu görülmektedir. Bu soruların doğru cevaplanması için öğrencilerin okuma ve anlama becerilerinin iyi olması gerekir. Toparlayacak olursak 2017 YGS biyoloji soruları beklenen düzeyde olduğu ve herhangi bir sorun ile karşılaşılmadığı görülmektedir.

Tarih

Tarih soruları normaldi. Sadece bir tane bilgi sorusu vardı, diğerleri şu ana kadar denemelerde, soru bankalarında çözülen soruların benzerleriydi. Biraz genel kültür ve yorumlama yeterli.

Coğrafya

Coğrafya normal YGS düzeyinde bir sınavdı, hatta biraz da kolaydı.

 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Sorulan 5 sorunun 2 tanesi bilgi sorusu, 3 tanesi de yorum sorusuydu. Mezheplerle ilgili soru sınavın en seçici sorusuydu, diğer sorular yapılabilir zorluktaydı. Soruların konulara göre dağılımında ise herhangi bir sürpriz yaşanmadığı görülmektedir.

Felsefe

Beklediğimiz üzere felsefe konularına hakim olan öğrenciler için kolay olabilecek, paragraf yorumuna dayalı sorular olduğu gibi, filozof ismine ve felsefe akımına dayalı bilgi soruları da geldi. Kolay ve zorlayıcı ancak dikkatle yapılabilecek nitelikte sorular karması denilebilir.

E-DER Eğitim Komisyonu