E-DER, DANIŞMA KURULU TOPLANTISI DÜZENLEDİ

E-DER danışma kurulu toplantısı eğitim yöneticileri,  akademisyen ve öğretmenlerin katılımıyla 24 Aralık 2019 tarihinde ASFA Eğitim Kurumları ev sahipliğinde gerçekleşti

         E-DER Yön Kur. Bşk. Ali KOCADAYI’nın açılış konuşması ile başlayan toplantıda katılımcılar E-DER’in faaliyet alanları, projeleri üzerinde görüşler bildirdi. E-DER’in mevcut çalışmalarının yanında farklı alanlara dönük faaliyetlere yoğunlaşması gerektiği de belirtildi.. Makro faaliyetlerin yanında mikro faaliyetlerin; atölye çalışmaları gibi uygulamaya dönük faaliyetlerin de sayısının artması gerektiği ifade edildi.

             Dünyadaki eğitim sistemleri ve araçlarının nasıl bir değişime uğradığı konuşularak, bu değişimin eğitime yansıyan tarafları müzakere edildi, E-DER Eğitim ve Değişim Derneği’nin de değişime öncülük eden bir STK olarak hangi etki alanlarını oluşturabileceği görüşüldü.

           Katılımcılar tarafından teşkilatlanmanın önemi vurgulanırken uluslar üstü yapılanmanın önemi vurgulandı ve  yurt içindeki iletişim ağının yurt dışına da ulaşması gerekliliği üzerinde duruldu. Dünya çapındaki eğitim çalışmalarının da incelenmesi ve takip edilmesi ifade edildi. Üst politikalar oluşturmanın önemi hatırlatıldı,  Türkiye’ye özgü bir eğitim planlamasının gerekliliği vurgulandı.

         Toplantıda ayrıca, başta üniversitelerin eğitim fakülteleri olmak üzere diğer kurum kuruluş ve STK lar ile  işbirliğinin nasıl olması gerektiği üzerine örneklemeler yapıldı.

         Toplantının son bölümünde söz alan E-DER Yön Kur. Bşk Ali KOCADAYI, derneğin istişare ve danışma kanallarını her zaman açık tuttuğunu belirterek, “olumlu yöndeki değişime uyum sağlayıp kalıbının dışına çıkarak birçok etkinlik ve proje için üzerine düşeni her zaman yapmaya hazır olan eğitimcilere ihtiyaç olduğunu” ifade edip katılımcılara teşekkür etti.