E-DER BOLU GÖNÜLLÜ İL DANIŞMANI 2023 EĞİTİM VİZYONU DEĞERLENDİRMESİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

2023 EĞİTİM VİZYONU DEĞERLENDİRMESİ

 Ders saatlerinin azaltılması ve Tasarım-Beceri Atölyelerinin Kurulması

Temel becerilere ilişkin zorunlu derslerin korunması şartıyla zorunlu ders saati ve çeşitleri azaltılarak; çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına yönelik gelişimleri için kurulacak tasarım-beceri atölyeleri olumlu bir uygulamadır.

Öğrenme Analitiği Araçlarıyla Veriye Dayalı Yönetim

Bakanlığın tüm kararları veriye dayalı hâle gelecek, okul bazında veriye dayalı yönetime geçilmesi planlanıyor ancak eğitime ait tüm verilerin ölçülebilir bir analitiğinin bulunması ve uygulanması pratik açısından zor görülüyor. Bu durumum profesyonel bir şekilde yapılması ise bazen araçları amaca çevirebilir. Burada veri toplama araçlarının daha nesnel ve somut içerikte olması gerekmektedir.

Okullar ve Bölgeler Arası Farklılıklar

Aynı mahalledeki iki okulun bile farklı imkân ve dezavantajları olduğu halde ülke genelinde her okuldan aynı başarıyı beklemek çok doğru değildir. Okullar arası farklılık doğaldır ve kaçınılmazdır. Çünkü okulların kayıt bölgesi öğrenci girdisinde belirleyici bir unsurdur. Bununla birlikte insan kaynaklarının dengeli dağılımı için il içinde eğitim bölgesi rotasyonu bir ihtiyaç olarak karşımızda durmaktadır.

Öğretmen Yetiştirme ve Kariyer Basamakları

Mevcut öğretmen yetiştirme sisteminin eksiklikleri herkes tarafından bilinmektedir. Öğretmen ihtiyacı göz önünde bulundurulmalı ve YÖK ile işbirliği yapılarak fakültelere ihtiyaç kadar öğretmen adayı alınmalıdır. Aksi takdirde atama bekleyen öğretmen sayısı gün geçtikçe artmaya devam edecektir.

Ayrıca öğretmen yetiştirme YÖK ile koordinasyon içinde teorik ve pratik uygulamanın her sınıfta devam ettiği lisans düzeyinde olmalı ayrıca yüksek lisans meslek içinde kariyer açısından fark oluşturmalıdır. Bununla birlikte öğretmen olmak isteyen öğrenciler eğitim fakültesine seçilirken belirli kriterlere sahip olmalıdır. Özel yetenek gerektiren bölümlerde düzenlenen uygulama sınavlarının yapılması değerlendirilmelidir.

Çocuk ve insan sevgisi olan öğretmeyi seven pozitif düşünceli sosyal ilişkileri olumlu canlı ve neşeli ve öğrenmeye açık olmak v.b. bu vasıfların ölçüldüğü komisyondan ya da psiko-sosyal testlerden geçmelidir. Yönetim alanının her kademesi liyakat esaslı olmalı dış müdahalelerden uzak bir kriterle yöneticiler objektif seçilmeli bunu yaparken sadece bilgi ölçülmemeli aynı zamanda geçmiş tecrübesi çalışma referansları ve saha başarıları da belirleyici olmalıdır. Öğretmen yetiştirme meslek içinde ihtiyaca göre özendirici bir yaklaşımla örnek: hizmet puanına katkı sağlama gibi

Yüksek lisans ve doktora iyi bir planlama

Öğretmen ve okul yöneticileri için yatay ve dikey kariyer uzmanlık alanları iyi planlanmalıdır. Yüksek lisans ve doktora yapan meslektaşlarımızın bu kariyer alanlarında yükseltilmesine imkân verilmelidir.

Sözleşmeli Öğretmenlik

Tamamen kaldırılmalı, en azından yasal zemini güçlendirilmelidir.

Öğretmenlik Meslek Kanunu

Öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin atanmalarını, çalışma şartlarını, çalışma güvenliği ve görevde yükselmeleri ve diğer özlük haklarını ele alacak meslek kanunun çıkarılması gerekmektedir. Önemli olan bu beklentinin doğru adımlarla desteklenmesidir. Öğretmenlik meslek kanununun hazırlık aşamasında muhakkak paydaşlardan görüşler alınmalı ve bu çalışmalara ortak edilmelidir.

Öğretmen Atamaları ve Ücretli Öğretmenlik

Ücretli öğretmenlerimizin durumu iyileştirilmeli, yasal zemini güçlendirilmelidir.

5 Yaş Erken Çocukluk Eğitimi Zorunlu Olması Olumlu Adımdır,
Okula Başlama 72 Ay Olmalıdır

Eğitim sisteminin ilk basamağı olan erken çocukluk eğitiminin faydası herkes tarafından bilinmektedir. Özellikle kırsal ve düşük yoğunluklu yerleşim bölgelerinde erken çocukluk alınması çok önemlidir. Bu eğitimi alan çocuklarımızın bir üst öğrenimlerinde daha başarılı oldukları gözlemlenmektedir. Değerler eğitiminin bu yaş gurubundaki öğrenciler için yasal zemine oturtulması faydalı olacaktır. Okula başlama 72 Ay olmalıdır. Çünkü birçok öğrenci 66 aylık olduğu halde birinci sınıfa başlamaya hazır bulunuşluluğun yeterli olmadığı gözlemlenmektedir. Ayrıca ilkokulun beş yıl ortaokulun 3 yıl liselerin ise 4 yıl olarak yeniden yapılandırılması değerlendirilmelidir. Zorunlu eğitimde ise ortaokulla beraber açık öğretime geçiş imkânı da sağlanmalıdır.


Özel Yetenekli Öğrencilerin Keşfedilmesi ve Değerlendirilmesi

Bilim, sanat, spor ve benzeri alanlardaki özel yetenekli çocuklarımızın yeteneklerinin keşfedilmesi ve bu yeteneklere uygun eğitim içeriği ve ortamı sunulacak olması önemlidir. Bu çocuklarımız uygun şartlar, alandan eğitimciler ile birlikte ülkemizin büyümesine katkı sağlayacaklardır. Özel yetenekli öğrenciler geleceğin beyinleri olduğu için ilkokuldan üniversiteye kadar özel statüde eğitilmeli ve yurtdışına kaçışın önlenmesi gerekmektedir.

Mesleki ve Teknik Eğitim

Alan eğitimlerinin 9. Sınıfta başlaması olumludur. Burada önemli olan ülkenin ihtiyacı olan nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılayabilmektir. Bunun için vizyonda açıklanan adımların hayata geçirilmesi titizlikle sağlanmalıdır. Meslek Liselerine alınacak öğrencilerin ilgi, yetenek ve becerilerine göre öğrencilerin seçilmesi bu liselerin kalitesini artıracaktır. Mühendislik fakültelerinin alt yapısının, bu fakültelerin temelini oluşturan okulların Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerden başlaması gerekmektedir.

Yabancı Dil Eğitimi

Yıllardır verdiğimiz ancak mezun olan öğrencilerimize kazandıramadığımız bir beceridir yabancı dil eğitimi. Aslında yeni model yıllardır öğretemediğimizin itirafıdır. Yeni yaklaşımda müfredat, eğitim yönetimi ve ölçme değerlendirme yaklaşımında düzenlemeye gidilmesi doğru bir adımdır.

Pedagojik Formasyon Açıklamaya Muhtaçtır

Bakanlık bu formasyon eğitimini üniversitelerden alarak kendi vereceğini açıklarken tam olarak kimlere nasıl verecektir detayı açıklanmaya muhtaçtır. 2023 Eğitim Vizyonu bir yol haritasıdır bu sürecin iyi yönetilmesi ve paydaşların her aşamada sürecin içerisine katılması önemlidir.


Ölçme ve Değerlendirme

Eğitim kalitesinin artırılması için ölçme ve değerlendirme yöntemleri etkinleştirilecek, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri izlenecek, kademeler arası geçiş sınavlarının eğitim sistemi üzerindeki baskısı azaltılacak. Yeterlilik temelli ölçme değerlendirme yapılacak. Eğitim kalitesini artırmak için öncelikle başarılı olanla başarısız olanın sonuçları itibariyle ayrılması gerekir ki öğrenciler bir üst sınıfa gerekli kazanımları elde ederek devam etsin. Kazanımların gerisinde kalanlara geçmişte olduğu gibi mecburi yetiştirme kurslarının açılması değerlendirilmelidir.

Okulların Finansmanı

Finansman yöntemleri, çeşitlendirilecek. Temel eğitimde yapıla gelen okul aile birliği üzerinden bağış sistemine bağlı gelir yerine öğrenci bazlı bütçe belirlenmelidir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik hizmetleri ihtiyaçlara yönelik olarak yapılandırılacak. Öğrenci ilgi ve becerilerini erken dönemde ortaya çıkan bir yöneltme sistemi hayata geçirilmeli ve müdahalelere kapalı olmalıdır. Eğitim hayatının yönünü bu yöneltme sistemi belirlerken alanlar arası esnek geçişler olmalıdır

İmam Hatip Ortaokulları ve Liseleri

İmam hatip okullarının müfredat, ders yapısı ve dil yeterlikleri iyileştirilecek, imam hatip okulları ve yükseköğretim kurumları arasında iş birlikleri artırılacak.

Yakup KARADAVUT

E-DER Bolu Gönüllü İl Danışmanı