Çocuğumu Kim Eğitmeli Çalıştayı 18 Nisan 2015 – KONYA

Sağduyunun egemen olması için, yüksek ahlaklı, mesleki donanıma sahip, kritik ve analitik düşünen, çevreye duyarlı, yerel ve evrensel değerleri hayat tarzı haline getirmiş nesiller yetiştirmeyi amaç edinmiş eğitimcileri bir araya getirerek gönüllü çalışmalar yapma amacıyla kurulan Eğitim ve Değişim Derneği (E-DER) 18 Nisan 2015 Cumartesi günü 08:30 – 15:30 saatleri arasında  Envar  Eğitim Kurumları Yazır Kampüsü’nde “Çocuğumu Kim Eğitmeli” Çalıştayı düzenledi.

E-DER’in düzenlediği çalıştay sabah saat 08.30’da kahvaltı ile başladı, 09.30’da Konya E-DER İl Danışmanı Mustafa DİNÇ,  E-DER’in tanıtımını yapıp, çalıştay hakkında bilgi verdi.

Üç oturum olarak düzenlenen çalıştaya akademisyen, öğretmen, doktor, avukat, eğitim yöneticisi, ev hanımı, imam –  hatip, Kur’an kursu hocası, üniversite öğrencisi, psikolojik danışman, rehberlik uzmanı, ticaret erbabı gibi farklı branş ve mesleklerden kişiler katıldı.

Çalıştayın birinci oturumunda ‘’İyi bir eğitimcinin özellikleri neler olmalıdır?’’, ikinci oturumunda ‘’Çocuğumu eğitecek kişinin yetişmesinde kurumların üzerine düşen görevler nelerdir?’’, üçüncü oturumunda ise ‘’Çocuğumun yetişmesinde eğitimcinin, ailenin, sosyal medyanın, bilişim teknolojilerinin ve sokağın rolü nedir?’’  ana başlıklarıyla konular ele alındı. Çalıştayda katılımcıların görüşleri raporlaştırılarak  bir “sonuç bildirgesi” hazırlanmış ve sonuç raporu ilgili özel ve kamu kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir.