ÇANAKKALE Eğitim Değişim Okumaları

E-DER Çanakkale İl Danışmanlığı nezdinde “Eğitim Değişim Okumaları” etkinliğinin Mayıs ayı kitabı belli oldu.

Programda Cemil Meriç’in Türkiye tarihi üzerine deneyimlerinin yer aldığı iki ana bölümden oluşan Bu Ülke kitabınının baştan sona tahlili yapılacak. Türkiye’deki sağ sol çatışmaları, ilerici ve gerici düşünceler, doğu ile batı karşıtlıkları doğrusuyla yanlışıyla incelenecek. Kiritik sayesinde Cemil Meriç’i yakından tanıma fırsatı elde ederken Türkiye’yi anlama üzerine de fikir sahibi olunacak.

1. EĞİTİM DEĞİŞİM OKUMASI

 

E-DER Çanakkale İl Danışmanlığı nezdinde “Eğitim Değişim Okumaları” etkinliğinin Mart ayı kitabı belli oldu.

Bu kitap, 9. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması’nın konusunu oluşturan ‘Sağlık’ kavramını, genel bir çerçeveyle okura sunar. Kitap; beden sağlığıyla birlikte, iç huzurun bir yansıması olan âfiyet kavramının kazanım değerlerini de ele alarak konuya çift yönlü bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemiştir.

2. EĞİTİM DEĞİŞİM OKUMASI

 

E-DER Çanakkale İl Danışmanlığı nezdinde “Eğitim Değişim Okumaları” etkinliğinin Nisan ayı kitabı belli oldu.

Programda kitabın baştan sona tahlili yapılacak olup kitabın arka kapağında da belirtildiği gibi kitabın özeti mahiyetinde olan  “Aliya İzetbegoviç’in fikir dünyasının temel taşı, 1969 yılında kaleme aldığı ve ertesi yıl kendi imkânlarıyla, zorlu şartlar altında Belgrat’ta yayınlattığı, İslam Deklarasyonu’dur. Bu eser, hacim itibariyle küçük olsa da, hem yerel ölçekte, hem de dünya çapında etkili olmuş, büyük yankı bulmuştur. Öyle ki, eski Yugoslavya’nın Tito rejimi tarafından açık bir tehdit olarak algılanmıştır. 1983 yılında Saraybosna’da görülen Genç Müslümanlar (Mladi Muslimani) davasının en önemli delili olarak sunulmuştur. Bosna’da bağımsızlık mücadelesi veriliyor ve Müslümanlara ağır işkenceler yapılıyorken mevcut konjöktürü değiştirmek isteyenler ise tutuklanması ve uzun yıllar hapishaneye mahkûm edilmesi gibi durumlar konuşulacak, yaşantısıyla tüm Müslümanlara örneklik teşkil eden Aliye İzzetbegoviç’ hayatı irdelenecektir. Böylesine zor şartlarda yazılması hasebiyle kitabın ayrı bir önemi var. Kitabı ellerimiz arasına aldığımızda gözümüze ilk çarpan;

HEDEFİMİZ:   Müslümanların İslamlaşması
SLOGANIMIZ:  İnanmak ve mücadele etmek

Diye başlayan önsözün ne anlam taşıdığı değerlendirilecektir.