“BURSA E-DER GÖNÜLLÜLERİ 3. EĞİTİM DEĞİŞİM OKUMALARINI GERÇEKLEŞTİRDİ”

Eğitim Değişim Okumaları”  kapsamında Jules Payot ‘a ait “İrade Terbiyesi”  kitabını okuyan E-DER gönüllüleri, 24 Kasım 2019 tarihinde Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Yerleşkesi’nde kitabı değerlendirerek “3. Eğitim Değişim Okumaları”  programını gerçekleştirdi.

Bursa Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen program, E-DER Bursa Gönüllü Danışmanı Ümit Sadık KURŞUN’un açılış konuşmasıyla başladı.

Kurşun,  ” Eğitim Değişim Okumalarımızın, Uludağ Üniversitesi KAD Topluluğu ile ortaklaşa olarak 2.sini; E-DER Eğitim ve Değişim Derneği Bursa ilimizi temsilen de 3.sünü icra etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diyerek katılımcıları selamladı.

Programda kitabın baştan sona tahlili yapıldı. Kitapta yer verilen insan iradesi, irade terbiyesi-nefs terbiyesi ilişkisi değerlendirilerek gençliğin iradesini etkileyen durumlar görüşüldü ve gençleri,  hedeflerinden alıkoyan etmenler konuşuldu.

Katılımcılardan Metin Zeynel Okyay Bey söz alarak irade terbiyesinin Osmanlı ve Türk kadim medeniyetinde nasıl işlendiğini, “İrade Terbiyesi aslında birçok medeniyetlerce işlenmiştir, bizde de çok daha eski tarihlerden bu yana Müslüman din alimleri tarafından iradeyi terbiye etmeye yönelik kitaplar yazılmış, yani irade terbiyesi kadim medeniyetimizce eskiden beri hep  konuşulmuş, kitaplara işlenmiştir.” şeklinde  ifade etti.

Kitapta  tavsiye  niteliğinde olan bazı hususlar ise katılımcılar tarafından hatırlatıldı ve katılımcılardan Ömer Yalçın Bey konuyla ilgili: “Bu kitapla beraber bir kere daha sporun ve dengeli beslenmenin önemi ortaya çıkmıştır” dedi.

 Programdaki diğer katılımcılardan Ahmet Şevki Şakalar Bey ise “Bu kitabı özellikle üniversite sınavına hazırlanan ve üniversiteyi kazanan gençlerin okumaları iyi olacak, okudukları takdirde kendilerine birçok faydalar sağlayacaktır” diyerek “İrade Terbiyesi”  kitabını gençlerin mutlaka okumaları gerektiğine dikkat çekti.

Programın devamında kitapta yer verilen “Yüz yıl önceki Fransız gençliğinin durumu değerlendirilerek yüz yıl önceki Fransız gençliğinin sorunlarıyla günümüz gençliğinin meselelerinin benzerlikleri ve farklılıkları” incelendi.

Bir muamma olan insanın sorunlarının ve zaaflarının her çağda benzerlik gösterdiği vurgulandı. Program, katılımcıların memnuniyetlerini belirtmeleriyle ve yapılan ikramla son buldu.