BURSA E-DER GÖNÜLLÜLERİ 11. EĞİTİM DEĞİŞİM OKUMALARINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Eğitim Değişim Okumaları”  kapsamında “Çağdaş İnanç Problemleri”  kitabını okuyan E-DER gönüllüleri, 27 Aralık 2020 tarihinde Uzaktan Çevrimiçi yöntemiyle Zoom programı üzerinden kitabı değerlendirerek “11. Eğitim Değişim okumaları”  programını gerçekleştirdi.

Bursa Eğitim ve Değişim Derneği İl Temsilciliğinin koordinesinde gerçekleşen program, E-DER Bursa Temsilcisi Ümit Sadık KURŞUN’un açılış konuşmasıyla başladı.

Kurşun,  ” Eğitim Değişim Okumalarımızın, Uludağ Üniversitesi KAD Topluluğu ile ortaklaşa olarak 10.sunu; E-DER Eğitim ve Değişim Derneği Bursa ilimizi temsilen de 11.sini icra etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diyerek katılımcıları selamladı.

Pandemiden dolayı kitap kritiklerini üzaktan zoom programı üzerinden yaptıklarını ve programa 10 kitapseverin katıldığını belirtti.

Programda kitabın baştan sona tahlili yapıldı. Kitabın içerisinde de belirtildiği gibi “Kitabın muhtevasını, genel anlamda da günümüz dünyasında bir Müslüman’ın gündelik hayatında inanç alanında karşılaştığı güncel soru ve sorunlar oluşturmuştur. Ancak bu kitap, bir Müslüman’ın karşılaştığı inanç problemlerinin tamamını ele alma gibi bir iddia ta taşımamaktadır. Hiç kuşkusuz ki, çağdaş dünyada inancımıza meydan okuyan akımlar, inanç biçimleri veya düşünceler burada ele alınan konularla sınırlı değildir. Kitabın muhtevasını, büyük ölçüde insanımızın inançla ilgili konularda karşılaştığı ve ilgili mercilere ilettikleri sorular belirlemiş ve yüzyılımızın başlarında ortaya çıkan ve etkileri hâlen devam eden birtakım inkârcı akımlara da kısaca temas edilmiştir.” Özellikle inkarcı akımların üzerinde katılımcılar görüşlerini dile getirdiler.

Kitapta  tavsiye  niteliğinde olan bazı hususlar katılımcılar tarafından hatırlatıldı ve katılımcılardan Selami Albayrak Bey inkarcı akımlardan yoga üzerinde durarak konuyla ilgili: kitapta da geçen şu paragrafı hatırlattı.“Yoganın insanımızın önüne bir kurtuluş reçetesi olarak konulması gerçekçi değildir. Yoganın arınma, huzur, mutluluk, zekâ ve sağlık gibi son derece iddialı ve ütopik vaatlerle insanımızın karşısına çıkarılması, son derece abartılı ve hayalidir. İnsanımızın, mutluluğu dinimizin evrensel ve kalıcı değerlerinde aramak yerine, bu tarzdaki ütopik idealler ve hayaller peşinde araması ve bu konuda para harcaması fazla anlaşılır da değildir. Diğer taraftan yoga merkezlerinin, müdavim üyelerinden bağış adı altında para toplaması bunun menfaat eksenli bir yapılanma olup olmadığı şüphesini de aklımıza getirmektedir.”

Katılımcılardan Tayfur Eroğlu Bey ise “ Bu kitabı özellikle gençlerin okuması gerekiyor, çok fazla sosyal medya ve internet üzerinden inkarcı akımlar servis edilmektedir ve maalesef gençlerimiz çok fazla dijital dünyada vakit geçirmekteler. Bu kitap karşılaştıkları inkarcı akımların tuzaklarına düşmelerine mani olacaktır.” diyerek “Çağdaş İnanç Problemleri”  kitabını okumaktan çok zevk aldığını ve herkesin okuması gerektiğine dikkat çekti. Özellikle çocukları bu akımlara ilgi duyan ebeveynlerin okuyabileceği bir kitap olduğunu söyledi.

Programın devamında kitapta yer verilen konu başlıkları irdelendi katılımcılar söz alarak kitap hakkındaki düşüncelerini dile getirdiler.Program, katılımcıların memnuniyetlerini belirtmeleriyle ve bir sonraki ay okunacak kitabın tespit edilmesiyle son buldu.