ARALIK 2021 COVİD SÜRECİNİN EĞİTİME YANSIMALARI VE SONRASIFIRSATLAR-TEHDİTLER ÇALIŞTAYI RAPORU

KARABÜK EĞİTİM DEĞİŞİM ÇALIŞTAYI

”Covid Sürecinin Eğitime Yansımaları ve Sonrası Fırsatlar-Tehditler”

COVİD SALGINININ EĞİTİM HAYATINA YANSIMALARI ÇALIŞTAYI KARABÜK’TE YAPILDI

Derneğimiz Karabük Temsilciliği Karabük My Koleji iş birliğinde gerçekleştirdiği  ”Covid Sürecinin Eğitime Yansımaları ve Sonrası Fırsatlar-Tehditler” Çalıştayı 25 Aralık 2021 Cumartesi günü Karabük My Koleji’nde yapıldı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan çalıştayda; “Covid salgının paydaşlara (öğrenci, veli, öğretmen, özel eğitim kurumları (kolej, dershane vb.) etkileri çözüm önerileri, Covid sırası eğitimdeki boşlukları tamamlamak için yapılması gerekenler, Uygulama derslerinin etkinliği, Müfredata etkileri,  Duygusal eğitim ve temel insani değerlerdeki değişim ve yeni ihtiyaçlar, Okul imkanlarının yeniden tasarımı”  konuları ele alındı.

Açılış bölümünde söz alan E-DER Karabük Gönüllü İl Danışmanı Şahin MADEN, katılımcılara teşekkür ederek çalıştayın hayırlara vesile olmasını, başarılı geçmesini diledi.

Çalıştay Programında söz alan Eğitim Bir-Sen Karabük Şube Başkanı Zeki Öz ve çalıştay ev sahipliğini üstlenen Karabük My Koleji Müdürü Rafet Çelen katılımcılara, katılımlarından dolayı teşekkür ederek çalıştayın başarılı geçmesini diledi. Çalıştay Koordinatörü Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Dr. M. Tahir Güneşer çalıştayın kapsamı hedefi ve işleyişi hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Açılış bölümünden sonra müzakere oturumları başladı. İki oturum olarak planlanan müzakere oturumlarının ardından verilen aradan sonra raporlama oturumları başladı. Çalışma gruplarının raporlarını tamamlamasıyla çalıştayın sonuç bildirgesini okumak üzere kapanış bölümüne geçildi.

Çalıştığımıza katılan değerli meslektaşlarımıza akademisyenlerimize ve çalıştığımıza ilgi gösterip görüşlerini paylaşan farklı meslek mensubu eğitim gönüllülerimize teşekkür ederiz. Çalıştayda elde edilen bulgulardan hazırlanan bildiride aşağıdaki görüşler yer aldı:

COVİD SALGINININ EĞİTİM HAYATINA YANSIMALARI ÇALIŞTAYI BİLDİRİ ÖZETİ

 • Hayatla ve sosyal ilişkilerle ilgili derslerden olan sosyal bilgiler ve hayat bilgisi temelli derslerin müfredatta ağırlığı artırılmalı, uzaktan eğitim ve video izleme gibi araçlarla da öğrenilebildiği anlaşılan matematik, fizik gibi derslerin ise ders saati azaltılırken interaktif animasyon vb. içererek sempatik ve başarılı bir şekilde anlatan içeriklerle desteklenmelidir.

 • Ders süreleri, dikkat dağınıklığı problemlerinin yaygınlığı düşünülerek kısaltılmalıdır.

 • Salgın dönemine uygun sıralar, masalar üretilebilir. Her öğrencinin sınıf ortamında olduğu fakat arkadaşlarından izole bir ortam sunulabilir.

 • İyilik yapma, empati başta olmak üzere temel insani değerlere yönelik ders içeriği ve müfredat çalışması STK’lar, Kızılay, Yeşilay gibi kuruluşlar ve Diyanet İşleri Başkanlığı ve Aile Bakanlığı gibi kurumlar ile ortak organize edilmeli ve yürütülmelidir. (Huzurevi, cami, hatta bağımlılık tedavi merkezi ziyaretleri vb.)

 • Müfredatta sosyalleşme içeren eğitim içerikleri ve hatta derslerin oranı artırılmalıdır.

 • Sınıf ortamları  uzaktan eğitime uyumlu hale getirilmelidir.

 • Üniversiteler ile işbirliği  yapılarak  güncel gelişmelerin sınıf ortamına aktarılması sağlanmalıdır.

 • İnternet altyapısı ve donanımsal eksiklikler giderilerek bütün öğrencilerin uzaktan eğitime katılımı sağlanmalıdır.

 • Uzaktan  eğitim nedeniyle teknolojiye bağımlılığı artan  öğrenciler için gerekli  tedbirler alınmalıdır.

 • Uygulamalı derslerle alakalı simülasyon eğitimleri düzenlenmelidir.

 • Eğitimcilere, dijital içerik hazırlama konusunda eğitimler verilmelidir.

 • Mesleki ve teknik ders içerikleri sanal oyunlar şeklinde verilebilir.

 • Uygulamalı dersler aşamalı yapılarak,aşamaları öğrencilerin tamamlamaları istenebilir

 • Mesleki uygulamalarda tecrübelerin paylaşılacağı sanal ortamlar hazırlanmalıdır.

 • Mümkün olan dersler için ev ortamında kullanılabilecek demo eğitim setleri hazırlanabilir.

 • Uygulamalı dersler açık alanlarda, geniş mekanlarda ve  küçük gruplar halinde  yapılmalı; temassız uygulama teknikleri geliştirilmelidir.

 • Öğrenci ve öğretmenlere sanal gerçeklik eğitimleri düzenlenebilir. Maliyeti düşürmek için sanal gerçeklik laboratuvarları kurularak o mahalledeki öğrenciler randevu sistemi ile faydalanabilir.

 • Üç boyutlu sanal deney araçları yapılarak öğrencilerin deneyleri yapması sağlanabilir

 • Okulların internet alt yapıları elden geçirilerek sanal gerçekliği destekleyecek hale getirilmelidir.

 • Çocukların yazı yazma becerisine destek verecek el ve parmak kaslarının gelişimini sağlayacak oyuncaklar tasarlanmalıdır.

 • Akran ilişkileri için online ortamda oyun etkinlikleri tasarlanabilir.

 • İnsanlara yardım ulaştırma yöntemlerinin çeşitlendirilmeli, sosyal yardımlaşmayı artırıcı film ya da dizi programlarının yapımı teşvik edilmelidir.

 • Çocukları sanal ortamdan uzaklaştıran ebeveyn destekli ev içi etkinlikler planlanmalıdır. Ailecek oynanacak oyunların geliştirilmelidir.

 • Çocukların oyun üretme becerilerini geliştirmek için internet oyunlarına kısıtlama getirilmelidir.

 • Birlik duygusu, paylaşma duygusu ve fiziki gelişim gibi konularda oyunun gücünden yararlanılmalıdır.

 • İzcilik faaliyetleri teşvik edilmeli, okullarda izcilik ders olarak verilmelidir.

 • El ve zihin becerisini geliştirecek oyunlar tasarlanabilir.

 • Öğretmenlere çocuk oyunlarıyla ilgili eğitim verilmelidir.

 • Ailesi salgın hastalık geçiren çocuklar takip edilmeli ve stres, kaygı azaltıcı rehberlik faaliyetleri planlanmalıdır.

Değerli Eğitim Gönüllümüz;

E-DER Karabük Temsilciliği ve Karabük My Koleji işbirliğinde  25 Aralık 2021 tarihinde Karabük My Koleji’nde gerçekleştirdiğimiz  ”Covid Sürecinin Eğitime Yansımaları ve Sonrası Fırsatlar-Tehditler” konulu çalıştay programımıza katkı ve katılımınızdan dolayı teşekkür ederiz.

Çalıştay Komisyonu Adına
E-DER Karabük Temsilcisi  
Şahin MADEN

ÇALIŞTAY KONULARI

PROGRAM AKIŞI

KARABÜK EĞİTİM DEĞİŞİM ÇALIŞTAYI HATIRA FOTOĞRAFI

“Covid Sürecinin Eğitime Yansımaları ve Sonrası Fırsatlar-Tehditler”

PROGRAM FOTOĞRAFLARI

Karabük MY KOLEJ/ Çalıştayın Yapıldığı Konum

ADRES:
Emek Mahallesi Tuğra Sokak No: 31/22 Safranbolu/KARABÜK

İrtibat: 505 310 51 44

ÇALIŞTAY ORTAKLARI

Derneğimiz Karabük Temsilciliği Karabük My Koleji iş birliğinde gerçekleştirdiği  ”Covid Sürecinin Eğitime Yansımaları ve Sonrası Fırsatlar-Tehditler” Çalıştayı 25 Aralık 2021 Cumartesi günü Karabük My Koleji’nde yapıldı. Çalıştayın bildiri özeti yayımlandı

ÇALIŞTAY BİLDİRİSİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ