2019 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNİN DURUMU

2019 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNİN DURUMU

2019 yılında yapılan yönetmelik değişikliğiyle artık mesleki eğitim merkezleri de lise diploması verebilecek. 2018 yılında yapılan yönetmelik değişikliği ile birlikte mesleki eğitim merkezleri, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünden alınıp Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlanmıştı. Aynı yıl bu merkezler zorunlu eğitim kapsamına da alınmıştı. Peki, mesleki eğitim merkezleri nasıl lise diploması verecek? Talim ve Terbiye Kurulu milat koymuş. 2019 yılında bu merkezlere yeni kayıt olan öğrenciler bu haktan yararlanacak, yani eski öğrenciler bu haktan yararlanamayacak. Zaten 2018 yılında bu merkezlerin ders programlarında büyük değişiklikler olmuştu. Matematik, Türk dili ve edebiyatı, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri 9. sınıftan itibaren vardı.  2019 yılında yapılan değişiklikle 9. sınıfta tarih dersinden başlamak üzere diğer üst sınıflara da yeni dersler eklenmesiyle eğitim tamamlanacak. 4 yılın sonunda öğrenci hem lise diploması hem de ustalık belgesi alacak. Aynı zamanda 4 yıl boyunca haftada bir gün okula gelecek, diğer günlerde mesleğiyle ilgili bir işte çalışıp hem mesleğinin ustası olacak hem de para kazanacak.

Üniversite eğitimini düşünmeyen, hayata atılıp bir iş sahibi olmak isteyen ve aynı zamanda lise mezunu olmak isteyen gençler için bu büyük bir avantaj. Önümüzdeki yıllarda bu merkezlerin öğrenci sayıları daha da artacak. Artan talep karşısında iş yeri sahiplerinin de artık bu öğrencileri alıp iş yerlerinde çalıştırmaları gerekir. İş yerleri için de bu büyük bir fırsat.

Öğrenci 4 yıl boyunca eğitim aldığı sürece sigorta primlerini bu merkezler yatırıyor, aynı zamanda çırak öğrenci çalıştıran firmalara devlet mali destek sağlıyor. Bu merkezlerden mezun olan her öğrenci ya iyi bir işte çalışıyor ya da kendisi bir firma açıyor, böylece hem para kazanıyor hem de istihdam yapıyor. Burada okuyan öğrencilere düşen en büyük görev sabırlı olmaları, ayrıca okulda öğretmenlerini, iş yerinde ustalarını dinleyerek yapacakları mesleği iyi bir şekilde öğrenmeleri, usta olarak kendilerini yetiştirmeleridir.

Bunun yanında mesleki eğitim merkezlerinde, mesleklerindeki önceki öğrenmelerini (kurs bitirme, sigortalı çalışma, mesleki örgün öğretim mezunu olma) belgelendiren kişiler, açılan sınavlara girip kalfalık ve ustalık belgesi alabilirler. Ustalık ve kalfalık sınavları önceki yıllarda senede üç defa yapılıyordu fakat artık sınavlar iki ayda bir yapılıyor. 2019 yılı Aralık ayından itibaren bu sınavların teorik kısmı e-sınav şeklinde merkezi sınav olarak yapılacak olup uygulama sınavları ise yine mesleki eğitim merkezleri tarafından yapılacaktır.

Usta öğreticilik belgesi de mesleki eğitim merkezleri tarafından ustalık belgesi olanlara 40 saatlik bir eğitimin sonunda yapılan bir sınavla verilmektedir. Bir iş yerinde çırak çalışabilmesi için 3308 sayılı kanuna göre o meslekte en az bir çalışanın usta öğreticilik belgesi olması gerekir. İş yerinde çırağın eğitiminden sorumlu olan kişi usta öğreticidir.

Başarılı bir öğrenci her yerde okuyup başarılı oluyor. Bence önemli olan başarılı olamayan öğrencilerimizi mesleki yönden yetiştirmek, onları hayata kazandırmaktır. Mesleki eğitim merkezleri ilk günden beri bunu yapmaya çalıştı ve yapmaya da devam edecek. Ülkemizin ara eleman ihtiyacını karşılayan mesleki eğitim merkezleri bu sayede ülkemizde işsizliği azaltmakta ve ülke ekonomisine katkı sunmaktadır.

Abdulhamit AKÇALAR

Matbaa Teknolojileri Alanı Öğretmeni

Ulubatlı Hasan Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı