• 2017 Yılı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Kılavuzu Yayımlandı

  YÖNETİCİ ATAMA TAKVİMİ  Resmi Gazetede yayımlanarak İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nün web sitesinde duyurusu yapılan MEB’e bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Klavuzunda belirtilen hususlardan bazıları şöyledir:

  Eğitim kurumu yöneticilerinden, 2016-2017 ders yılı sonu itibariyle aynı eğitim kurumunda aynı unvanda toplam dört yılını dolduranlar ile aynı eğitim kurumunda aynı unvanda toplam sekiz yılını dolduran yöneticilerin yöneticilik görevi sona erecektir. Görev süresini dolduran yöneticiler, 09 Haziran 2017 tarihi itibariyle öğretmenliğe atanacaktır.

  Eğitim kurumu yöneticilerinden değerlendirme sonucunda unvanlar bazında oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, yöneticiliği boş bulunan eğitim kurumu sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

  Yönetici görevlendirmelerine ilişkin iş ve işlemler, kılavuz ekinde yer alan takvim çerçevesinde sonuçlandırılacaktır.

  Klavuza ulaşmak için TIKLAYINIZ

   

  Kaynaklar:

  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170422-6.htm

  https://ikgm.meb.gov.tr/www/2017-yili-egitim-kurumlarina-yonetici-gorevlendirme-kilavuzu/icerik/721

   

  28 Nisan 2017 • Manset • Views: 54

 • E-DER MOS ( Merkezi Ortak Sınav) Komisyonu Sınav Sorularını Değerlendirdi

  TEOG 2. görsel

  “Seçici sorulara daha çok yer verilebilirdi.”

  E-DER MOS ( Merkezi Ortak Sınav)  Komisyonu Sınav Sorularını Değerlendirdi

  E-DER MOS (Merkezi Ortak Sınav) Komisyonu, Yönetim Kurulu Üyesi Zeki UYSAL Başkanlığında Sınav Sorularını değerlendirdi. Yazılı sınavların bir tanesinin ortak olarak yapıldığı ve Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG)  sınavı olarak adlandırılan Merkezi Ortak Sınav(MOS)’larının ikincisine 1 milyondan fazla 8. sınıf öğrencisi katıldı.  İlk gün Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, ikinci gün ise Fen Bilimleri, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil sınavlarına giren aday öğrencilere, toplam 6 dersten 120 soru soruldu. Öğrencilerin her bir dersi 100 üzerinden puanlandı.

  MEB’in, sınav sonuçlarını 31 Mayıs ya da 1 Haziran 2017 tarihinde açıklayacağı öngörülüyor. Ortak sınavların sonuçları Bakanlık tarafından, sınav takviminde belirtilen tarihlerde e-okul sistemine işlenecek.

  GENEL OLARAK TEOG-2

  Sınava genel olarak bakıldığında yazılı mantığına uygun olduğu görülmektedir. Fakat Türkiye’nin en iyi okullarına gönderilecek öğrencilerin bir iki belirleyici soruyla seçilmesinin doğruluğu gözden geçirilmelidir. Çalışanla çalışmayanın yakın sonuçları aldığı görülmektedir. Bu yaklaşım çalışan öğrencilerin iştahını kıracaktır. Nitekim öğrencileri seçecek sorulara da ihtiyaç bulunmaktadır. Türkiye’nin en iyi okullarına gidecek öğrencilerinin belirlendiği bu sınavda seçicilik bir iki derece yükseltilmelidir.

  TÜRKÇE

  Türkçe soruları kazanımlara uygun ve genel olarak okuma, anlama ve yorumlama sorularından geldi. Sözcükte anlam 3, cümlede anlam 3, paragraf 8, dil bilgisi 5 ve metin türlerinden 1 soru çıktı. Genel olarak ayırt edici soruların azlığı dikkat çekti. Okuduğunu anlayabilen ve yorumlayabilen öğrencilerin zorlanmadığı bir sınav oldu ve TEOG-1′ e göre daha basit düzeyde sorular geldi.

  FEN BİLİMLERİ

  TEOG-2 Fen Bilimleri sınavında TEOG-1 konularından hiç soru gelmedi. “İnsan ve Çevre İlişkileri” ünitesinden 6 soru, “Işık ve Ses” ünitesinden 2 soru, “Yaşamımızdaki Elektrik” ünitesinden 3 soru, “Maddenin Yapısı ve Özellikleri” ünitesinden 3 soru ve “Madde ve Isı” ünitesinden 6 soru olmak üzere toplam 20 soru soruldu.  Soruların konulara göre dağılımı sınav öncesinde öngördüğümüze oldukça yakın çıktı, TEOG-1 konularından hiç soru gelmemesi sürpriz oldu. Soruların kolaylık derecesi TEOG-1 ayarında olup beklenen seviyede olduğu görüldü. Sorular kolay ve orta seviyedeydi.

  TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

  TEOG-1 sınavına göre kolay bir sınav oldu. Genel olarak uygulama ve kavrama düzeyinde sorular soruldu. Çeldirici seçeneklerin zayıf olduğu, doğru cevabı ayırt etmenin son derece kolay olduğu görüldü. Dikkatli, okuduğunu anlayabilen, yorum yapabilen öğrencilerin zorlanmadıkları bir sınav oldu. Halkçılık ilkesiyle ilgili soru ayırt edici olabilir ancak bu sorunun da “çok zor” kategorisinde olduğunu söylemek mümkün değildir.

  DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ

   Sorular, konu ve kazanımlara uygun şekilde geldi. Ezberleyen öğrencilerden ziyade kavrayan öğrencilerin avantajlı olacağı yorum sorularının ağırlık kazandığı gözlendi.

  Sorular içerisinde zorluk derecesi yüksek, seçici soru bulunmamaktaydı. TEOG-1 sorularına oranla çok daha kolay bir sınav oldu.

  MATEMATİK

  Sorulardan beş altı kadarı epey kolay; üç dört soru ise dikkat edilmesi gereken zorluk derecesi yüksek sorulardı ve bu sorular muhtemelen belirleyici olacaktır. Diğer sorular orta düzeyde denebilir. Her öğrencinin yapabileceği sorular ama geneline baktığımız zaman beklediğimiz tarzda sorular geldi.

  YABANCI DİL (İngilizce)

  İngilizce soruları genel olarak kazanımlara uygundu. TEOG-1 konularından sadece 2 soru çıktı. Devamı olan diğer kazanımların öğrencileri daha zorlayacağı düşünüldüğünde, bu tezin tersi çıkması öğrenciler için umut verici oldu. Özellikle metin soruları, normal seviyede olan öğrencilerin bile yapabileceği düzeydeydi. Bir sorudaki “What about you?” ile “”How are things?” seçenekleri kafa karıştırıcı olmakla birlikte ayırt edici bir soru oldu. Genel olarak TEOG-1′ e göre daha anlaşılır basit düzeyde sorular geldi.

  MAZERET SINAVLARI NE ZAMAN?

  Çeşitli sebeplerle sınava katılım sağlayamayan öğrenciler için mazeret sınavları 20-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

  Ortak sınav/sınavlara girmeyen öğrencilerden mazeretleri okul müdürlüğünce uygun görülenlerin mazeret sınavları, yukarıda  belirtilen tarihlerde yapılacaktır. Mazeret sınavları da her gün tek oturumluk üç ders sınavı tek oturum olmak üzere iki günde iki oturum şeklinde Bakanlık tarafından belirlenecek okullarda yapılacaktır.

  Sınav günü mazeretli/mazeretsiz olarak ortak sınavlara girmeyen veya mazeretlerini ortak sınavlardan önce bildiren öğrencilerin bilgileri sınavların yapıldığı gün her bir ders yazılısından sonra veya son ders yazılısının ardından e-Okul Sistemi’ne okul müdürlüğü tarafından işlenecektir.

  Mazeret sınavına katılması uygun görülen öğrencilerin bilgileri sınavlar tamamlandıktan sonra e-Okul Sistemi’ne 5 (beş) iş günü içerisinde girilecektir. Bu süre tamamlandıktan sonra gelen talepler işleme alınmayacak olup sorumluluk okul müdürlüğüne ait olacaktır.

  E-DER MOS ( Merkezi Ortak Sınav) Komisyonu

  27 Nisan 2017 • Manset • Views: 122

 • 5. Bilgi ve Kültür Yarışması(UY5) İstanbul Ödül Töreni Düzenleniyor

  UY5 ÖDÜL TÖRENİ

  29 Nisan 2017  tarihinde Saat 18.00’de Başakşehir M. Emin Saraç Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan Sponsoru olduğumuz Ufkayolculuk 5. Bilgi ve Kültür Yarışması İstanbul Ödül Törenine Davetlisiniz

  26 Nisan 2017 • Manset • Views: 18