• Müfredat Değerlendirme Çalıştay Raporu

  E-DER EĞİTİM VE DEĞİŞİM DERNEĞİ

  MÜFREDAT DEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYI RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ

  Çalıştay, taslak öğretim programını incelemek üzere 21/01/2017 Cumartesi günü

  İstanbul Üsküdar’da düzenlenmiştir. Akademisyen ve öğretmenlerden oluşan çalıştay katılımcıları uzmanlık alanları/branşları açısından taslak müfredatı inceleyerek ders raporları oluşturmuşlardır.

  Rapor üç bölümden oluşmaktadır: İlkokul, ortaokul ve lise ders grupları olarak yazılmıştır.

  Çalıştaya 55 katılımcı fiilen katılmıştır. Bu katılımcıların onu akademik camiadan Prof, Doç, Yard. Doç ve Öğretim Görevlisi olan, diğerleri de resmi ve özel okullarda çeşitli branşlarda öğretmenlik yapanlardan oluşmaktadır.

  Genel Olarak:

  Continue Reading

  6 Şubat 2017 • Manset • Views: 612

 • EĞİTİME ARA TATİL TENEFFÜSÜ (?) – ALİ KOCADAYI

            Bir eğitim öğretim yılının daha ilk dönemini tamamladık. İlk, orta ve lise düzeyindeki okullarda öğrenim gören 18 milyonun üzerinde öğrencimiz için son ders zili çaldı. Teneffüs bu kez hemen bitmeyecek. Öğretmeniyle, öğrencisiyle, velisiyle ve diğer bütün paydaşlarıyla eğitim-öğretim ailesi uzun sayılabilecek bir teneffüs yapacak. Verilen bu ara, bir taraftan dinlenme imkânı sunarken, diğer taraftan da güzel bir ikinci yarıyıl için hazırlık olanağı da sağlayacak. Continue Reading

  22 Ocak 2017 • Eğitim ve Değişim Yazıları, Manset • Views: 205

 • MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYI

  Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), uzun süredir hazırlıkları süren müfredat çalışmalarının çerçevesi belirlendi. Buna göre ilkokul düzeyinde 9, ortaokul düzeyinde 12 ve lise düzeyinde de 25 dersin içeriğinde değişiklik öngörülmektedir. Continue Reading

  18 Ocak 2017 • Duyurular, Haberler, Manset • Views: 580